Na 4. ročníku oceňovania dobrovoľníckej práce Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 27. februára,  si ocenenia slávnostne prevzalo trinásť vybraných dobrovoľníkov. 

“Všetko čo robíme je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala,” týmito slovami Matky Terezy otvorila moderátorka slávnostné oceňovanie Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja za rok 2015. Dobrovoľníci si prevzali ceny v sobotu 27.2.2016 v Kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). V poradí 4. ročník oceňovania dobrovoľníkov zorganizovala Rada mládeže Trenčianskeho kraja (RMTNK) v spolupráci Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TNUAD) a Dobrovoľníckym centrom Trenčín (DC TN).

Po úvodnom privítaní a prednese básne sa prihovoril predseda TSK Jaroslav Baška: ,,Vážim si ľudí, ktorých jediným ocenením za to, čo robia je možno dobrý pocit a poďakovanie ľuďmi, ktorým svojou dobrovoľníckou prácou pomohli. Na druhej strane, máme v spoločnosti ľudí, ktorí by mohli za prácu dostať peniaze, ale robiť nechcú. To sú dva protipóly a ja chcem vyjadriť presvedčenie, že aj v budúcnosti budeme mať oveľa viac dobrovoľníkov ako tých, ktorí nechcú ani za plácu robiť. Chcem im všetkým poďakovať. Aj vďaka ich mravčej práci sa podarilo v kraji veľa vecí urobiť a pohnúť dopredu“. Dobrovoľnícku prácu vyzdvihol tiež rektor TNUAD Jozef Habánik a poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín Dominik Gabriel.

Predseda TSK v úvode slávnostného oceňovania odovzdal predsedovi RMTNK – Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a ďakovný list za aktívnu dobrovoľnícku prácu v oblasti rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji.

dsc_0449_25014417349_oSpolu bolo odovzdaných 13 ocenení v 6 kategóriách. Ocenenie Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja za rok 2015 v kategórií ,,Výchovná činnosť“ získal Matej Kuna, uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva Slavomír Turčáni.
V kategórii ,,Osveta a kultúra“ si prevzal ocenenie 
Martin Labudík, uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Pavol Zlatoš a Slavomír Turčáni.
V kategórii ,,Ekológia (ochrana a obnova životného prostredia a verejných priestorov)“ bol vyznamenaný 
Július Krčmárik, uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Martin Labudík a Tomáš Hulák.
V kategórii ,,Sociálna oblasť“ získala ocenenie 
Martina Stachová, uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získala Stella Steinerová.
V kategórii ,,Dlhodobá dobrovoľnícka práca“ bola ocenená 
Marta Šuriková, uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získal Ivan Sikorai.
Aj v tomto ročníku mali možnosť ľudia a široká verejnosť vybrať jedného dobrovoľníka prostredníctvom hlasovania na sociálnej sieti – vybraným dobrovoľníkom v kategórii ,,Verejná voľba“ sa stal 
Matej Kuna z Trenčianskych Teplíc.

Program spestrilo hudobné vystúpenie folklórnej skupiny Limbora z Prečína, ale aj príjemné slova a verše Romana Bednára v podaní Kristíny Bizoňovej z Mládežníckeho parlamentu Mesta Púchov. Na záver sa predseda RMTNK Martin Labudík poďakoval prítomným, že  prijali pozvanie, poprial dobrovoľníkom veľa síl pri ich činnosti a vyslovil želanie  “aby sa všetci takto stretli o rok a mohli byť opäť ocenení ako dobrovoľník roka“.

Zdroj: RMTNK