V spolupráci s Českou republikou, Slovinskom, Lotyšskom, Maďarskom a Rumunskom pripravila Rada mládeže Slovenska medzinárodné vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou. Účastníci sa počas piatich dní oboznámia s témami ako manažment organizácií a konfliktov, sociálna inklúzia, strategické plánovanie či PR a networking.

Rada mládeže Slovenska, ako organizátor projektu, pozýva na medzinárodný seminár pre pracovníkov s mládežou, ktorý sa uskutoční v dňoch 14.- 18. marca 2016 v Bratislave. Partnermi projektu sú Česká republika, Slovinsko, Lotyšsko, Maďarsko a Rumunsko.

Pre účastníkov budú každý deň pripravené dve šesťhodinové “laboratóriá”, ktoré budú pokrývať témy ako sú manažment organizácií, manažment konfliktov, sociálna inklúzia, strategické plánovanie, práca s dobrovoľníkmi, PR, networking, ktoré povedú skúsení lektori z organizácií pracujúcich s mládežou a dva dvojhodinové workshopy, ktoré si na začiatku seminára účastníci sami pripravia, aby si vymieňali skúsenosti a najlepšie praktiky na konkrétne témy.

Témy laboratórií:

  • manažment organizácií,
  • manažment konfliktov,
  • sociálna inklúzia,
  • strategické plánovanie,
  • práca s dobrovoľníkmi,
  • public relations,
  • networking & follow-up,
  • práca s mládežou s obmedzenými príležitosťami,
  • fundraising pre neziskové organizácie pracujúce s mládežou.

Účastníci by mali mať aspoň ročné skúsenosti v oblasti práce s mládežou alebo pracovať v organizácii mládeže, mať 18 až 25 rokov a komunikatívnu znalosť anglického jazyka, nakoľko pracovným jazykom seminára bude angličtina.

Z každej krajiny bude vybraných 6 účastníkov. Cestovné náklady, ubytovanie, stravu, lokálnu dopravu a pracovné materiály hradí organizátor projektu.

Ak máte záujem zúčastniť sa seminára, vyplňte prosím online formulár. Uzávierka prihlášok je 9. marca 2016.

Doplňujúce organizačné informácie dostanú účastníci pred začiatkom seminára. V prípade otázok neváhajte kontaktovať projektovú koordinátorku, Tatianu Petríkovičovú, prostredníctvom e-mailu na petrikovicova@mladez.sk alebo na telefónnom čísle 0944 723 678.