Nominačný proces siedmeho ročníka prestížnej Ceny Nadácie Orange vyvrcholí budúci týždeň. Mimovládne organizácie, ktoré sa angažujú v oblastiach vzdelávanie, komunitný rozvoj a sociálna inklúzia, sa môžu ešte stále nominovať. To, ktoré z nich tento rok získajú ocenenie za svoje aktivity, sa dozvieme na slávnostnom gala večere v máji.

Ich práca je inšpiratívna, ich činy sú zmysluplné a ich odhodlanie pomáhať okoliu či ľuďom v núdzi nepozná hranice. Aj preto Nadácia Orange už po siedmykrát vyjadrí uznanie organizáciám a osobnostiam z tretieho sektora, ktoré dlhodobo prispievajú k riešeniam akútnych problémov našej spoločnosti. Mimovládne organizácie majú oddnes ešte týždeň na to, aby sa zapojili do nominačného procesu Ceny Nadácie Orange za rok 2015. Svoje prihlášky môžu zasielať vo svojom mene prostredníctvom nominačného formulára na www.nadaciaorange.egrant.sk do 17. marca.

Motiváciou pre mimovládne organizácie je nielen možnosť získať prestížne ocenenie, ale aj finančnú podporu, ktorá je určená na ďalší rozvoj ich činnosti, a to vo výške 8 000 eur za prvé, 5 000 eur za druhé a 3 000 eur za tretie miesto. Získanie ceny Nadácie Orange aj minuloročným laureátom výrazne pomohlo zlepšiť kvalitu a dopad ich aktivít. Prestížne ocenenie im okrem financií zároveň prináša možnosť zviditeľniť ich aktivity smerom k širokej verejnosti, čo im môže priniesť nových podporovateľov, sympatizantov a dobrovoľníkov.

Mimovládna organizácia Človek v ohrození, ktorá získala prvé miesto v kategórii vzdelávanie, využila grant v hodnote 8 000 eur na skvalitňovanie systému vzdelávania na vysokých školách, začala intenzívnejšie pracovať s budúcimi učiteľmi a vytvorila príručky pre učiteľov stredných škôl. Občianske združenie Integra dlhodobo pôsobiace v oblasti sociálnej inklúzie, prerozdelilo rovnakú čiastku, okrem iného, na vybudovanie spoločenskej miestnosti a novej kuchyne, ktoré slúžia na komunitné stretnutia, skupinové psychoterapie a iné voľnočasové aktivity.

Laureát v kategórii komunitný rozvoj – OZ Priatelia trstenskej prírody potvrdilo, že aj grant vo výške 2 000 eur prispel k realizácii užitočného nápadu. Vďaka nemu totiž rozbehlo projekt Včelárenie – sladké, zdravé, užitočné – skús si to s nami, v ktorom vzdeláva včelárov začiatočníkov a zasväcuje ich do tajov včelárstva. Finančné prostriedky v rovnakej hodnote využilo kreatívne aj občianske združenie Nástupište 1-12, ktoré renovovalo svoj multimediálny priestor, čím zlepšilo podmienky súčasných umelcov v Topoľčanoch.

O víťazoch 7. ročníka Ceny Nadácie Orange rozhodnú hodnotiace komisie v apríli. V prvom kole posunú do užšieho výberu v každej kategórii 5 nominovaných organizácií. Ich zástupcovia budú následne pozvaní na osobnú prezentáciu do druhého kola. Z nich komisie vyberú v každej kategórii 3 nositeľov tohtoročnej Ceny Nadácie Orange. Po tretíkrát bude udelená aj Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť. Laureáti Ceny Nadácie Orange za rok 2015 budú vyhlásení na slávnostnom gala večere za prítomnosti nominovaných mimovládnych organizácií, členov odborných hodnotiacich komisií, členov Správnej rady a predstaviteľov Nadácie Orange, zástupcov médií a pozvaných hostí.

Viac informácií na nadaciaorange.sk.

Zdroj: Nadácia Orange