V rámci Štruktúrovaného dialógu sa stretli mladí a dôležití dospelí, ktorým záleží na postojoch mládeže v Turčianskych Tepliciach. Séria stretnutí sa uskutočnila počas dvoch mesiacov – február a marec, s pomocou Rady mládeže Žilinského kraja.

Štruktúrovaný dialóg v Turčianskych Tepliciach sa uskutočnil pod organizáciou Asociácie krajských rád mládeže, koordináciou Rady mládeže Žilinského kraja a s finančnou podporou programu Erasmus+. Série stretnutí prebiehali v mesiacoch február a marec.

2016-03-15 11.07.20Dňa 15. marca sa v Turčianskych Tepliciach uskutočnilo stretnutie týkajúce sa mládeže v meste. Zúčastnili sa ho členovia Mestského parlamentu mladých, zástupcovia mesta, a predstavitelia združení a organizácií, ktoré pracujú s mládežou. Stretnutiu mládeže s dospelými predchádzali dve predošlé stretnutia. Najprv sa uskutočnilo stretnutie mladých, ktorí diskutovali o tom, čo sa im v ich meste a okolí páči a naopak, čo by chceli zmeniť. Po tomto stretnutí sa stretli dospelí, ktorí s mládežou pracujú v rôznych inštitúciách a takisto sa zaoberali tým, čo by chceli mladí zmeniť, pričom boli informovaní o veciach, ktoré sa mladým v meste páčia a kde by mohla nastať zmena k lepšiemu.

Napokon sa s pomocou RMŽK podarilo sprostredkovať stretnutie, ktoré svojou účasťou naznačilo, že záujem o mládež a jej fungovanie na území mesta zaujíma aj kompetentných dospelých, ktorí s mladými na tomto stretnutí nielen diskutovali, ale aj reálne navrhovali možnosti a riešenia na zlepšenie podmienok života mladých v meste. „Teší ma, že mladí v meste majú záujem byť aktívni a chcú sa podieľať na živote v meste, ktorého sú súčasťou,“ povedal primátor mesta Igor Hus, ktorý sa stretnutia zúčastnil. Voči mladým je otvorený a ochotný zmysluplne spolupracovať.

WP_20160210_028Na stretnutí sa hovorilo aj o konkrétnych návrhoch a zmenách, na ktorých sa zhodli obe strany. Hlavné témy spoločného stretnutia mladých a dôležitých dospelých boli participácia, záujem a motivácia k účasti na podujatiach / aktivitách, Youth-friendly club. Ostáva už len otázka, do akej miery sa im podarí kompromisne navrhnuté zmeny a návrhy dotiahnuť do zdarného konca. Avšak z tohto neformálneho stretnutia sa dá predpokladať, že určitá časť z nich sa dočká realizácie navrhnutých riešení a ponúk vzájomnej spolupráce.

Výstup zo stretnutia TU.

Zdroj: Filip Štrba