Hľadáme možno práve Teba! Zaujíma Ťa, čo sa okolo Teba deje, máš 15-30 rokov, rád by si sa aktívne zúčastnil diskusií, vieš koho z dôležitých dospelých osloviť v svojom meste, máš záujem pokračovať v iniciatívach, ktoré na stretnutiach vzniknú. Prevažujú kladné odpovede? Tak viac už nepremýšľaj a prihlás sa na ŠTARTÉR – akreditované školenie MŠVVaŠ SR pre Ambasádorov štruktúrovaného dialógu v SR.

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR  bude aj v ďalšom, V. cykle Štruktúrovaného dialógu, pokračovať v realizácii aktivít národného projektu v rámci štruktúrovaného dialógu – „Za jedno lano“.

V roku 2016 zrealizujeme diskusné stretnutia formou okrúhlych stolov v týchto mestách Slovenska: Nitra, Prievidza, Brezno, Levice, Rožňava, Lučenec, Levoča a Poprad.

Cieľom je naštartovať diskusiu o silných a slabých stránkach mládežníckej politiky v jednotlivých mestách ako aj podpora mladých lídrov v tom, aby dokázali udržiavať iniciatívu ostatných mladých ľudí a stali sa nositeľmi myšlienky, že konzultácie s mladými ľuďmi sú nevyhnutnou súčasťou tvorby miestnej a národnej mládežníckej politiky.

Zároveň, ako súčasť európskej politiky mládeže, budeme sledovať aktuálnu tému štruktúrovaného dialógu a tou je:  “Umožniť mladým ľuďom angažovať sa v rôznorodej, prepojenej a inkluzívnej Európe – Pripravení pre život, pripravení do spoločnosti”. Budeme diskutovať, hľadať riešenia, stavať na reálnych potrebách a výzvach mladých ľudí, aby sme postupne mohli vytvárať návrhy a opatrenia vedúce k podpore mladých ľudí, rozvíjaniu ich talentov v štáte, ktorom žijú a neutekali za „lepším“ životom do zahraničia.

Pre správnu orientáciu sa v danej problematike je dôležité nadobudnúť určité vedomosti a zručnosti a to hlavne prostredníctvom vzdelávacích aktivít zameraných na mládežnícku politiku.

Je to perfektná šanca pre teba.  Oboznámiš sa so systémom a úlohami samosprávnej politiky, budeš vedieť interpretovať základné informácie o mládežníckej politike na Slovensku aj v Európskej únii. Získaš prezentačné zručnosti pred dôležitými dospelými. Budeš ovládať pravidlá slušnej, korektnej ale zároveň asertívnej komunikácie a svoje poznatky si overíš v rolovej hre.

Podmienky získania akreditovaného osvedčenia Ambasádora štruktúrovaného dialógu:

  • víkendovka Štartér, zameraná na získavanie informácií a zručností,
  • pasívna a následne aktívna účasť na diskusnom stretnutí,
  • účasť na hodnotiacom a doškoľovacom stretnutí (víkend).

Termíny a miesta konania víkendových stretnutí:

  • 15. – 17.apríl 2016 Nitra,
  • 29. apríl – 1. máj 2016 Brezno (alebo okolie).

Okrem toho, samozrejme zažiješ kopec srandy, zábavy, spoznáš nových, zaujímavých ľudí a do tvojho životopisu pribudne ďalšia  nová skúsenosť.

Stravu,  ubytovanie a cestovné ti uhradíme v plnej výške.

Neváhaj a kontaktuj nás (zuzana@zipcem.sk, lucia@zipcem.sk), počet účastníkov je obmedzený!

Táto aktivita je podporená z programu Erasmus.

Viac info na stránke zajednolano.sk.