Trápi Ťa ako ľudia vnímajú utečencov na Slovensku? Chceme zistiť, ako to vidíš Ty! Ak máš od 15-25 rokov, zapoj sa do výskumu organizácie Eduma pre projekt Poznaním k ľudskosti a vyplň dotazník.

Vypĺňajte prosím tu https://www.survio.com/survey/d/I4S5A7J3T3S9J8E7R

Výskum sleduje vnímanie situácie utečencov na Slovensku v súčasnom zložitom období,  kedy ich do Európy prichádza čoraz väčší počet z rôznych krajín.

Cieľom je identifikovať vhodných ľudí pre živé knižnice a okruhy tém, o ktorých môžu títo ľudia v diskusii s mladými rozprávať.

Sledovať bude jednak prevládajúci diskurz a reakcie mladých ľudí naň a zároveň sa bude  snažiť identifikovať priestor na lepšie vzájomné spolužitie a potenciálnu pomoc zo strany mladých ľudí voči utečencom.

Výskum sa zameriava na nasledovné tematické okruhy

  • Diskurz o utečencoch a miera stotožnenia sa s rôznymi aspektmi utečeneckej témy
  • Celkové vnímanie kultúrnej rozmanitosti
  • Potreby utečencov na Slovensku
  • Pomoc utečencom na Slovensku

Dotazník je možné vyplniť online tu https://www.survio.com/survey/d/I4S5A7J3T3S9J8E7R

Viac info o organizácii Eduma, n.o. nájdeš na tejto stránke http://www.eduma.sk/o-nas/