Od 14. do 16 apríla sa v Bruseli konal Council of Members (EuropeCOMEM) Európskeho mládežníckeho fóra (European Youth Forum).

Stretli sa na ňom zástupcovia mládežníckych organizácií z celej Európy, ale aj  najvyšší predstavitelia európskej politiky ako komisár Tibor Navracsics a viceprezident Európskej komisie Jyrki Katainen.

Rokovalo sa hlavne o budúcnosti mládežníckej politiky a jej hodnotovom zakotvení, ale aj o tom, ako lepšie nastaviť veľké európske programy pre mládež, ako je napríklad Erasmus+.

Zástupca Rady mládeže Slovenska informoval účastníkov o chystaných plánoch Slovenského predsedníctva v Rade EÚ, špeciálne ohľadom aktivít štruktúrovaného dialógu a jemu venovanej veľkej celoeurópskej konferencie, ktorá sa na chystá na jeseň v Košiciach.