22. – 24. apríla 2016 sa na Dopravnej akadémii v Trenčíne konalo 12. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM.
Skoro tridsať animátorov so svojimi predsedami stredísk z celého Slovenska prežilo pracovno – tvorivý víkend, na ktorom zhodnotili prácu za uplynulý rok.
V prezentáciach o práci stredísk sa navzájom obohatili a vymenili si skúsenosti z práce s deťmi a mládežou.
O práci s marginálnou skupinou rómskej komunity referovala predsedníčka strediska Nitra.
Svoje miesto v programe mal aj večer hier a súťaží, ktorý bol spestrením a zároveň vítaným relaxom, kde sa animátori stávali deťmi.
Účastníci si vytýčili plány do budúcnosti, schválili predložené dokumenty a nabrali nový elán do ďalšej práce.

Zdroj: NODAM