V dňoch 26. – 30. mája sa v talianskom meste Taormina sa zástupkyňa Rady mládeže Slovenska zúčastnila na medzinárodnom vzdelávacom seminári “Youth in 3D: Dialogue – Democracy – Decision”, pre reprezentantov mládežníckych neziskových organizácií a pracovníkov s mládežou. Seminár sa týkal zlepšovania kvality projektov Erasmus + Klúčovej aktivity 3 (KA3), konkrétne projektov súvisiacich so Štrutúrovaným dialógom.

Seminár mal niekoľko cieľov: zoznámiť a prepojiť účastníkov medzi sebou (kvôli budúcej medzinárodnej spolupráci na projektoch Štruktúrovaného dialógu), informovať účastníko o projektoch Štruktúrovaného dialógu v jednotlivých krajinách v a zároveň sa nimi nechat inšpirovať a v neposlednej rade prísť so sériou odporúčaní, ako projekty KA3 zlepšiť.

Zatiaľ čo prvé dva dni boli venované práci v menších týmov ohľadom inovatívnych spôsobov ako robiť dialóg mládeže s politikmi, tretí den nasledoval presun do budovy mestského úradu, kde sa uskutočnila inšpiratívna debata účastníkov seminára so zástupcami talianského Ministerstva školstva a miestnymi úradníkmi.

Debata sa niesla v duchu témy V. cyklu Štruktúrovaného dialógu, ktorou je „„Umožniť mladým ľuďom zapojiť sa a byť aktívni v rôznorodej, prepojenej a tolerantnej Európe – pripravení na život, pripravení na spoločnosť,“ 

“Debatovalo sa o zastúpení mladých ludí na politickom živote v Taliansku a účastníci z rad mládeže predstavili prítomnym politikom Štruktúrovaný dialóg ako nástroj na jeho zlepšenie. Diskusie sa zúčastnila aj mládež z miestnej strednej školy a bolo veľmi zaujímave počuť, aké prekážky im bráni v rozvoji ich potenciálu a akým výzvam v súčasnom Taliansku čelia. Boli veľmi podobné tým, s ktými sa stretávajú mladí  na Slovensku,” približuje atmosféru seminára Tatiana Petríkovičová, projektová manažérka so zameraním na EÚ v RmS.

Posledný deň patril predstaveniu odporúčaní pre zkvalitnenie projektov Erasmus + KA3 a akčného plánu, ktorý vzišiel z celého semináraa ktorý budú účastníci po svojom návrate predstavovať vo svojich krajinách a organizáciách. Keďže Rada mládeže Slovenska plánuje v júni tohoto roku pre svoje členské organizácie robiť workshop o písaní projektov KA3, jednotlivé odporúčania tak bude možné prakticky využiť a budú slúžiť potrebám členských organizácií.