Pri príležitosti 25.výročia založenia organizácie dostali 1. mája 2016 štyridsiati významní členovia organizácie Fénix vyznamenanie na Bratislavskom hrade. Nasledujúci deň ich slávnostne prijal prezident SR Andrej Kiska.

Detská organizácia FÉNIX vznikla v roku 1991. Na Slovensku pôsobí v súčasnosti 40 územných organizácií FÉNIXu – čo sú menšie autonómne organizačné jednotky. Dohromady združujú viac ako 6 000 členov – detí, mladých ľudí, dospelých.

Hlavným zameraním organizácie je aktivizácia členov vo voľnom čase prostredníctvom zmysluplných voľnočasových aktivít s akcentom na neformálne vzdelávanie. Aktivity sú realizované tak na lokálnych a regionálnych úrovniach, ako aj na celoslovenskej úrovni. K činnosti neodmysliteľne patria medzinárodné výmeny. Na medzinárodnej úrovni je organizácia členom IFM-SEI. Hlavný pilier personálno – organizačného zabezpečenia činnosti organizácie je dobrovoľníctvo.

Podrobnejšiu reportáž o návšteve u prezidenta si prečítaj na webe Fénixu.