Príručka „Bez bariér, bez hraníc“ poskytuje pracovníkom s mládežou a organizátorom mládežníckych projektov (pre ľudí s postihnutím a bez postihnutia) konkrétne tipy a návody, ako ľahšie zvládnuť aktivity a projekty s ľuďmi so zmiešanými schopnosťami. Príručka pomôže s prípravou mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia, ale taktiež poskytne praktické rady pre cestovanie a návody na prispôsobenie programu rozličným potrebám mladých ľudí.
Jeden zo siedmich ľudí má nejakú formu postihnutia, no toto percento nie je naplnené medzi mladými ľuďmi, ktorí sú zapojení do programu Erasmus+ pre oblasť mládeže. Preto Zdrojové centrum SALTO–YOUTH Inclusion zorganizovalo v roku 2013 dva tréningy TC Enable (Umožni) s cieľom stimulovať a podporiť pracovníkov s mládežou pri príprave medzinárodných projektov pre ľudí so zmiešanými schopnosťami(mladí ľudia spostihnutím a bez postihnutia).
Táto príručka vychádza z programu týchto dvoch tréningov, ako aj z príspevkov odborníkov žijúcich alebo pracujúcich s postihnutiami.

Cieľom bolo nezamerať sa iba na „projekty len pre ľudí s postihnutím“, kde sú mladí ľudia opäť izolovaní, ale  naopak,  podporiť„projekty ľudí so zmiešanými schopnosťami“, v ktorých rovesníci s postihnutím a bez neho zažijú spoločné zmysluplné a pozitívne zážitky a naučia sa akceptovať navzájom – bez ohľadu na svoje schopnosti alebo znevýhodnenia.

Stiahnuť príručku si môžeš cez link, ktorý nájdeš v tomto odkaze, prečítať online si ju môžeš tu.
Zdroj: IUVENTA Slovensko