Rada mládeže Slovenska srdečne pozýva členov Národnej pracovnej skupiny pre Štruktúrovaný dialóg s mládežou ako aj všetkých priaznivcov Štruktúrovaného dialógu na jednodenný seminárAko písať projekty Štruktúrovaného dialógu”, ktorý sa uskutoční 14. júna 2016 (utorok), od 11. 00 – 15. 00 v Satori Stage, na Mickiewiczovej ulici 9 v Bratislave.

Účastníci sa dozvedia, ako napísať úspešný a kvalitný projekt v rámci programu Erasmus + klúčovej aktivity 3, ktorá je zameraná na Štruktúrovaný dialóg. Seminár účastníkov oboznámi so základmi písania mládežníckych projektov a poskytne informácie o tom:

  • aké kritériá musia spĺňať projekty Erasmus + KA3
  • na aké témy sa v rámci projektov ŠD zamerať
  • akými spôsobmi sa dajú projekty písať
  • ako projekt štrukturovať, realizovať a vyhodnotiť
  • ako vyzerá vzor formuláru žiadosti projektov Erasmus + KA3
  • ako vyzerajú úspešné projekty Erasmus + KA3 v zahraničí
  • ako do projektov zapojiť zahraničních partnerov

Občerstvenie počas seminára bude zabezpečené, cestovné náklady účastníkov sa preplatia na základe vyplnenia žiadosti o náhradu cestovných výdajov. Facilitátormi stretnutia budú Tatiana Petríkovičová z Rady mládeže Slovenska a Gabriela Mezeiová z Národnej agentúry Erasmus+ pre mládež.

Svoju účasť písomne potvrďte emailom na petrikovicova@mladez.sk do 12. júna 2016 a pripojte krátku informáciu o tom, prečo sa chcete seminára zúčastnit. Konkrétny program seminára bude účastníkom zaslaný do 13. júna 2016.

Pozvánku si môžeš stiahnuť tu.