Študentská firma ZEAL z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského reprezentovala Slovensko na európskom finále súťaže Skills For the Future, ktorá je spoločnou iniciatívou vzdelávacej organizácie JA Europe a automobilky Hyundai Motor Europe. Študenti zaujali podnikateľským nápadom na výrobu sedadla Sensor Chair, ktoré v automobile sníma sediaceho vodiča a posiela informácie o jeho polohe do mobilnej aplikácie. Prezident košickej JA Firmy ZEAL Matej Mikloš poďakoval organizátorom za poskytnutie možnosti a priestoru na ukázanie potenciálu, ktorý sa v ňom a jeho kolegoch skrýval, pričom pevne dúfa, že skúsenosti získané v súťaži zúročia aj v budúcnosti.

Európske finále Hyundai Skills for the Future Award sa konalo v Madride 1. a 2. júna za účasti viac ako 100 študentov z 15 európskych krajín. Študenti medzi sebou súťažili v podnikateľských zručnostiach s dôrazom na udržateľnosť projektov. Zvíťazili študenti zo Španielska, ktorí zaujali porotu inovatívnym nápadom, ako cez mobilnú aplikáciu regulovať teplotu v automobile bez použitia paliva. Ako uviedol prevádzkový riaditeľ spoločnosti Hyundai Motor Europe Thomas A. Schmid, „automobilový priemysel nepretržite hľadá talentovaných a zručných zamestnancov a preto cieľom iniciatívy Skills for the Future je rozvíjanie kompetencií mladých ľudí z oblasti vedy, technológií, strojárstva a matematiky.

Nezisková organizácia JA Slovensko v partnerstve s Hyundai Slovensko realizuje na stredných školách vzdelávací projekt Skills for the Future v rámci programu JA Aplikovaná ekonómia. Vďaka nemu stredoškoláci získajú povedomie o zručnostiach potrebných pre úspech a prostredníctvom študentskej firmy si vyskúšajú reálne podnikanie v oblasti automobilového priemyslu. V súčasnosti tento projekt absolvovalo viac ako 10 000 študentov v 15 krajinách (Nórsko, Dánsko, Holandsko, Veľká Británia, Nemecko, Poľsko, Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Španielsko).

Zdroj: JA Slovensko