Aký typ sveta chceme odovzdať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré vyrastajú?“ (Laudato si, 160). V týždni od 12.-19. júna 2016 sa po celom svete budú konať ekologické a vzdelávacie podujatia pod názvom Laudato Si Weeek. Na Slovensku sa k nim pripája hnutie kresťanských spoločenstiev detí-eRko . Podujatia sú inšpirované prvým výročím encykliky pápeža Františka Laudato si. Tento list je plný výziev na radikálnu ekologickú konverziu.

eRko upozornilo na rozvojové problémy súvisiace s klimatickou zmenou i počas uplynulého 21. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina. Zvlášť predstavilo problém vysychania vodných zdrojov v Kenskej oblasti Turkána, kde z koledníckej zbierky podporuje vodný projekt.

Na týždeň Laudato Si Week publikovalo v spolupráci s anglickou organizáciou CAFOD náučnú animáciu pre deti, ktorá vystihuje súvislosti ekologických problémov s našim konzumným životným štýlom. Animačné video s pracovným listom je možné nájsť tu.

Vyzývame deti, aby nakreslili plagát alebo obrázok s témou Voda, prírodné dedičstvo Slovenska a spolu s riešeniami úloh ho pošli do 20. júna na adresu: eRko – Rebrík, Miletičova 7, 82108 Bratislava. Na troch vyžrebovaných čaká odmena. Obrázky budú zaradené do celoslovenskej súťaže organizovanej Slovenskou komisiou pre UNESCO, Platformou mimovládnych rozvojových organizácií a eRkom. Odborná porota vyberie víťazné práce, ktoré budú vecne odmenené a počas predsedníctva SR v Rade EÚ budú vystavené v priestoroch UNESCO v Paríži.

Zdroj: eRko