Už len týždeň a Košice sa na niekoľko dní stanú najdôležitejším mestom pre európsku mládež. V rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa totiž v Košiciach 3.-6. októbra 2016 uskutoční Európska konferencia mládeže (European Youth Conference). Úlohou tejto konferencie bude prediskutovať názory mladých, ktoré v uplynulých mesiacoch zazneli na konzultáciách v rámci Štruktúrovaného dialógu vo všetkých 28 krajinách Európskej únie.

 Výstupom konferencie bude identifikácia oblastí, ktoré mladých ľudí najviac trápia, a v ktorých potrebujú lepšiu podporu národných a Európskych inštitúcií.

Kosice_(Slovakia)_-_Main_Street_4

Na konferencii budú analyzovať výsledky konzultácií nielen reprezentanti mládeže, ale aj predstavitelia ministerstiev krajín EÚ. Účasť prisľúbili aj zástupcovia európskych inštitúcií, vrátane Tibora Navracsicsa, eurokomisára pre vzdelávanie a kultúru, a tiež vrcholní slovenskí politici. Konferencia (a celý proces Štruktúrovaného dialógu) tak premostí názory a požiadavky mladých ľudí s politikmi, ktorí majú reálnu moc zlepš