Prípravy na 22. ročník koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá bude prebiehať od 24. decembra 2016 do 6. januára 2017 sú v plnom prúde.

Dobrá novina pozýva deti a mladých ľudí na zapojenie sa do najväčšej pravidelnej dobrovoľníckej akcie na Slovensku s cieľom priniesť tradičnou formou koledovania vianočnú radosť do slovenských rodín a zároveň podporiť projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách.

Ťažiskový projekt 22. ročníka je zameraný na lepší prístup detí s postihnutím ku vzdelaniu v Etiópii. Malí koledníci spoznajú príbeh osemročnej Zamzam a jej priateľov cez film, ktorý bol natočený v oblasti Karsa a bude mať premiéru 12. novembra 2016. Z výťažku koledníckej zbierky budú podporené rozvojové projekty v Etiópii, Keni, Južnom Sudáne či Ugande.

Život v Etiópii priblíži slovenským dobrovoľníkom aj Dereje Kebede, koordinátor programu komunitnej rehabilitácie miestnej mimovládnej organizácie HEfDA, ktorý navštívi viaceré slovenské obce v dňoch 9. -19. októbra 2016.  Možnosť stretnúť sa s Derejem bude pre verejnosť v pondelok 17. októbra 2016 o 20:00 v Novej sále bratislavského Univerzitného pastoračného centra v Mlynskej doline.

Verejná zbierka Dobrá novina je zapísaná v registri verejných zbierok Ministerstvom vnútra SR pod číslom  000-2016-025438 zo dňa 9. augusta 2016, na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Tradičnú kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 250 mestách a obciach na celom Slovensku. V predchádzajúcom 21. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 24 831 koledníkov v 1 235 obciach Slovenska. Výsledok zbierky 958 058,37 eur svedčí o tom, že naše rodiny majú otvorené srdcia aj pre ľudí žijúcich v oveľa ťažších podmienkach v rozvojových krajinách.

Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu IBAN: SK7711000000002940457894, Swift: TATRSKBX

Bližšie informácie o koledníckej akcii a použití prostriedkov z verejnej zbierky si môžeš prečítať tu.

Zdroj: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí