Počuli ste už o výmennom programe, ktoré koordinuje Centrum komunitného organizovania? V rokoch 2012 až 2016 vyslali na odbornú stáž do komunitných organizácií v Spojených štátoch už 31 pracovníkov/čok v komunitách.
Ak máte záujem sa vzdelávať v komunitnom organizovaní a práci v komunitách, prihláste sa aj Vy na profesionálnu stáž v USA do 18. októbra!

Výzva organizácie The Great Lakes Consortium for International Training and Development, je otvorená pre účastníkov z východoeurópskych krajín vrátane Slovenska. Uchádzači majú možnosť zúčastniť sa na 42-dňovej stáži, ktorá sa uskutoční v roku 2017 na území USA.

Určená je odborníkom, občianskym alebo záujmovým združeniam, vzdelávacím organizáciám a komunitným aktivistom, ktorí pracujú s menšinovými skupinami. Súčasťou stáže sú recipročné výmenné pobyty v rámci organizácií v jednotlivých zúčastnených krajinách.

Jej cieľom je vytvorenie globálnej siete odborníkov, ktorá sa stane platformou na vzájomné zdieľanie nápadov a stratégií.

K podmienkam potrebným na účasť patrí vek 25-40 rokov, dobré organizačné a riadiace schopnostidobré komunikačné a prezentačné zručnosti, záujem o dlhodobú medzinárodnú spoluprácu, profesionálna znalosť písomnej a ústnej angličtiny, vodcovské schopnosti a schopnosť pracovať v multikultúrnom prostredí.

Podrobnejšie informácie si prečítaj v tomto odkaze.