Pri príležitosti návštevy Seamusa Jeffresona z organizácie CONCORD, Európskej konfederácie humanitárnej a rozvojovej spolupráce, organizuje Platforma MVRO workshop pre aktérov, ktorí pracujú v rozmanitých oblastiach udržateľného rozvoja. Hlavnou aktivitou workshopu bude produktívna diskusia o Cieľoch udržateľného rozvoja, koherencii politík pre udržateľný rozvoj a stratégii globálneho vzdelávania na Slovensku.

Cieľom workshopu je preto preskúmať priestor pre spoluprácu a nové partnerstvá medzi rozmanitými aktérmi pracujúcimi v oblastiach udržateľného rozvoja, ktorí sú či už členskými organizáciami Platformy MVRO, alebo jej partnermi pod strechou kampane VYBER SI.

Program workshopu:

  • úvod do témy Cieľov udržateľného rozvoja a Koherencie politík pre rozvoj od riaditeľa konfederácie CONCORD Shaemusa Jeffresona
  • priblíženie Agendy 2030 – Ciele udržateľného rozvoja: možnosti partnerstiev a spolupráce pri tvorbe stratégie ich napĺňania na Slovensku
  • priblíženie koherencie politík pre rozvoj a globálneho vzdelávania a ich súčasná pozícia v rámci slovenskej legislatívy a štátnych inštitúcií
  • skupinová práca – hľadanie možných prienikov pre spoluprácu pri advokácii a napĺňaní Agendy 2030, koherencie politík pre udržateľný rozvoj a stratégie pre globálne vzdelávanie
  • výstupy skupinovej práce a zhrnutie workshopu

Workshop sa uskutoční 26. októbra 2016 v priestoroch kaviarne  Dobre&Dobré na Nedbalovej 13 v Bratislave, občerstvenie je zabezpečené.

Účasť môžeš potvrdiť na maria.sliacka@mvro.sk.