V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže pozýva všetkých záujemcov na akreditovaný vzdelávací program „Tréning lektorov a animátorov I.“. Hlavným cieľom je umožniť účastníkom praktickým spôsobom získať, rozšíriťnatrénovať prezentačné a facilitačné zručnosti.

Program je určený:

  • animátorom, ktorí už majú skúsenosti s prácou s mládežou
  • pracovníkom s mládežou, ktorí pripravujú, vedú a lektorujú akcie a neformálne stretnutia a aktivity
  • ľuďom, ktorí chcú svoju prácu s mládežou zefektívniť a zo svojej práce so skupinou vyťažiť maximum

Súčasťou bude aj facilitácia skupiny a tréning prezentácie pod dohľadom lektora, ako priestor pre získanie skúseností, odbúranie trémy a získanie spätnej väzby od odborníka.

Prihlásiť sa je potrebné najneskôr do 10. novembra 2016, prihláška sa nachádza TU.

Program bude prebiehať v dvoch termínoch 25. – 27. novembra 2016 a 22. – 24. februára 2017 vo V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v priestoroch SINAJ, (Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená).

Všetky potrebné informácie si prečítaj v tomto odkaze.