Organizácia Association of European Border Regions (AEBR) v spolupráci s  AEBR Centre for Balkans organizujú v termíne 2.- 3. decembra 2016 v srbskom Belehrade VIII. mládežnícke fórum “Young Leaders for Promotion of Careers and Friendly Neighbourship

Delegáti budú mať možnosť zúčastniť sa diskusného fóra a workshopov zameraných na ústredné témy:

  • úloha mladých lídrov v rámci cezhraničnej spolupráce
  • úloha mládeže v rámci pozitívnej transformácie
  • úloha mládeže v spojenectve za mier

Hlavným výstupom podujatia sa stane sformulovanie “Mládežníckej charty pre cezhraničnú spoluprácu”. Konečná verzia bude súborom odpovedí na tri základné tematické okruhy:

  • čo môže urobiť pre mládež pre mládež
  • čo môže urobiť pre spoločnosť mládež
  • čo môže spoločnosť urobiť pre mládež

Účastníci workshopu sa prioritne zamerajú na úlohu mládeže v rozvoji politiky a strategického plánovania, hospodársky rozvoj, ochranu životného prostredia, sociálny rozvoj, médiá a sociálne siete, mierové spolužitie, cezhraničnú spoluprácu a projekty pre mládež.

Podujatie sa uskutoční v Belehrade v Srbsku 2.- 3. decembra 2016, zaregistrovať sa je nutné najneskôr do 10. novembra 2016, na tomto mieste nájdeš prihlášku, info o akcii si preštuduj tu.