Počas prvého novembrového víkendu odštartoval v Žiline už ôsmy ročník Mediálnej školy. Takmer dvadsať mladých žurnalistov sa vzdelávalo v písanej žurnalistike.

Mladí študenti sa učili celý víkend písať. Kvalitne a podstatne. Základ teórie o písaní správy a zostavovaní reportáže z podujatia účastníkom priblížil lektor Jozef Kotris, šéfredaktor portálu športky.sk. „Účastníci boli šikovní, bolo na nich vidieť záujem a niektorí dokonca priznali, že téma je lepšia ako čakali,“ zhodnotil kurz lektor Jozef Kotris. Nosnou prácou celého kurzu bola samotná tvorba správ s uplatnením teoretických poznatkov, ktoré si mohli v praxi overiť a skonzultovať s lektorom. „Mala som veľkú trému čítať nahlas svoje práce, ale prekonala som sa, nakoľko som chcela počuť konštruktívnu kritiku,“ priznala Polly Drábová z Bratislavy.

V týchto dňoch je na oficiálnej návšteve slovenskej provincie hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime. V sobotu bola na pláne práve Žilina a tak začínajúci mediálnici nezaháľali a vyrazili na svoju prvú akciu vyzbrojení vedomosťami a zápisníkmi v ruke. Počas mládežníckeho programu v hale Tennis point v Žiline zbierali cenné skúsenosti a materiál na zostavenie správy. Večer pod dohľadom lektorov spracovávali zozbierané informácie. Najlepšiu správu z tohto podujatia si môžete prečítať tu. Nakoľko don Angel býval počas návštevy v Žiline v SOU sv. Jozefa Robotníka, o neformálne stretnutia nebola núdza. „Chcem mať s vami dobrý vzťah, ste totiž budúci novinári,“ povzbudil ich, pričom si s nimi spontánne urobil fotku.

Mediálna škola je projekt neformálneho vzdelávania, ktorý zastrešuje Laura, združenie mladých. Cieľom projektu je podpora vzdelávania mladých v mediálnej oblasti. Už o dva týždne pokračuje ďalším kurzom so zameraním na grafiku.

Zdroj: Laura, združenie mladých