Víťazmi súťaže JA Citi International Innovation Camp, ktorá sa konala 9. novembra v Bratislave pod záštitou predsedníctva SR v Rade EÚ, sa stal tím nádejných podnikateľov v zložení Denisa Balážová, Janka Baleková, Renáta Gaálová, Adriana Kulikova, Adam Šeda a Martin Tauchmann. Cieľom ich projektu je zblížiť mladých ľudí so seniormi tak, aby to obe generácie vzájomne obohatilo. Šesťčlenné tímy zložené zo študentov slovenských a českých stredných škôl si zmerali sily v riešení výzvy, ktorá spočívala v inovatívnom prístupe k spoločensky zodpovednému podnikaniu Citibank. Stodvadsať študentov sa zúčastnilo na súťaži, ktorú zorganizovala nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko v spolupráci s JA Czech a s podporou Citi Foundation. Podujatie otvorila Ingrid Brocková, generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Denisa Balážová z Obchodnej akadémie M. Hodžu Trenčín neskrývala obrovskú radosť nad výhrou jej tímu. “Vyhrali sme určite vďaka skvelému tímu. Ani sme si nemysleli, že sa stretneme taká dobrá partia. Prekvapilo nás, že vyhral náš originálny nápad, ktorý spočíva v tom, že aj starým ľuďom môžeme pomôcť“, uviedla Balážová. Nápad víťazného tímu zaujal nielen samotnou myšlienkou, ale aj jeho marketingom v podobe moderných online komunikačných nástrojov.

Počas jednodňovej intenzívnej skúsenosti sa študenti zdokonalili v kreatívnom myslení, prezentačných zručnostiach i tímovej práci. Stretli sa s odborníkmi zo Citibank, ktorí v súťaži pôsobili ako odborní konzultanti pre jednotlivé súťažné tímy. “Dnes tu boli študenti, ktorí na začiatku tohto školského roka odštartovali svoje prvé podnikanie v JA Firmách. Títo mladí startupisti dnes ukázali, že majú inovatívnu myseľ a vidia v práci pre komunitu zmysel. Som presvedčený, že – tak ako počas doterajšieho 25-ročného pôsobenia – aj týmto mladým ľuďom naše programy pomôžu nájsť to správne uplatnenie.” povedal Adam Šepetka, generálny riaditeľ JA Slovensko.

Ako líder v podnikateľskom a ekonomickom vzdelávaní na Slovensku už 25 rokov realizuje ucelenú vzdelávaciu koncepciu. Do programov založených na metóde learning-by- doing(vzdelávanie zážitkovou formou) sa ročne zapája zhruba 20 000 študentov zo 700 škôl. Všetky vzdelávacie programy sú lokálne implementované v partnerstve s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a učitelia majú možnosť absolvovať akreditované kontinuálne inovačné vzdelávanie. JA Slovensko je členom medzinárodnej siete JA Worldwide® a JA Europe.

Citi Foundation prispieva k podpore ekonomického rozvoja a k zlepšeniu života ľudí v nízkopríjmových komunitách po celom svete. Investuje do projektov, ktoré sprístupňujú finančné služby širšiemu okruhu osôb, uľahčujú mladým ľuďom nájdenie práce a vnášajú svieži vietor do budovania ekonomicky pulzujúcich miest. Prístup „Viac ako filantropia“, ktorý Citi Foundation vyznáva, v maximálnej možnej miere využíva mimoriadnu odbornosť banky a jej zamestnancov v prospech poslania, líderstva a inovácií.

Zdroj: JA Slovensko