Mladí ľudia sú aj vďaka pracovníkom z mládežníckych organizácií v SR v dobrých rukách. Aj vďaka aktivitám množstva z nich sa učia prakticky zaobchádzať so svojim životom, získavajú jasnejšie predstavy o svojej budúcnosti a menej sa jej boja.

“A čo my pracovníci mládežníckych organizácií? Poznáme sa? Vieme, ako fungujú organizácie vo vedľajšom meste? V inom okrese? V inom kúte Slovenska? No, asi nie tak celkom. A že by sa nám to často – z mnohých dôvodov –  hodilo!”

Združenie Informačných a poradenských centier mladých s prihliadnutím na vyššie spomínané skutočnosti, pozýva všetkých záujemcov na neformálne stretnutia pracovníkov s mládežou, ktoré sa uskutočnia v termínoch 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici a 2. decembra 2016 v Trenčíne.

 Hlavným výsledkom stretnutí bude výstup v podobe online mapy, v ktorej môže byť obsiahnutá každá mládežnícka organizácia. Ak máš záujem poskytnúť o sebe a svojej organizácii základné informácie a k tomu aj niečo navyše, k dispozícii je nasledovný formulár. Stretnutie, poskytne priestor na prezentáciu, nadviazanie nových kontaktov ale aj vzájomnú inšpiráciu. Je nutné, aby bola práca s mládežou postavená na reálnych ľuďoch, na ich aktivitách a rešpekte voči nim. Aj toto bude jedna z tém oboch stretnutí.

Ak si povieš, že jedno takéto stretnutie nikam nevedie, práve preto príď. Aj ty nastavuješ latku práce s mládežou a ak budeme chcieť, takýchto stretnutí môže byť viac a môžu byť pravidelné. Ale vždy je to o ľuďoch.”

Občerstvenie a cestovné náklady do výšky sumy cestovného lístka vlakov II. triedy ŽSR budú hradené z prostriedkov projektu.

Pozvánka na stretnutie v Banskej Bystrici je tu, program v odkaze, vytvorený bol aj FB event. Pozvánka do Trenčína tu, program v odkaze, tu sa nachádza FB event.