Členovia žiackych školských rád sa dosť často stretávajú s rôznymi problémami, a tiež prekážkami pri ich riešení. Z dôvodu nedostatku skúsenosti pri riešení problémov dochádza často krát k neúspechu, a preto je potrebné realizovať rôzne školenia so zameraním na budovanie a rozvíjanie žiackej školskej rady, ktorá je pre každého lídra ŽŠR náročnou misiou. Účastníci sa snažili oboznámiť s ideou efektivity fungovania žiackej rady, čo bolo aj cieľom víkendového školenia Rady mládeže Trenčianskeho kraja.

Dňa 18.11. 2016 v piatok sa stretli zástupcovia ŽŠR na školení v Stanici mladých turistov v Milochove (zariadenie Centra voľného času v Považskej Bystrici). Niektorí z účastníkov sa priznali, že nemajú žiadne očakávania, ale boli medzi nimi aj takí, ktorí naopak mali očakávania veľké. Na záver školenia bola ako dôkaz spokojnosti vyslovená spätná väzba s požiadavkou ďalšieho stretnutia a pokračovania v takomto, pre nich prospešnom vzdelávaní.

Aj keď cesta do školiaceho zariadenia bola pre niektorých dosť ďaleká, cestovali až z Prievidze, Partizánskeho, Nového Mesta nad Váhom, snažili sa získať informácie o mieste konania. Len aby sa dozvedeli viac než už vedeli, a tiež aby vedeli ako konať, riešiť náhodné prekážky, keď sa to od nich očakáva. Čo povedať, a tiež ako povedať, keď to je potrebné. Učili sa asertívnemu správaniu, spôsobom komunikácie zážitkovou formou a zisťovali, kde robia chyby a v čom sa musia ešte zlepšiť.

Školenia viedli mladí certifikovaní lektori Filip PastorekPaulína Ovečková, ktorí sa starali ako o teoretické, tak aj o praktické preskúšanie počas workshopov, ale aj o ice-breakery a energizery, ktoré mali udržať účastníkov pri živote a v aktívnom duchu.

Cez prestávky sa účastníci snažili chytiť signál a kontaktovať svoju rodinu a blízkych, aby sa mohli podeliť o svoje nadšenie a informácie zo školenia, pretože v priestoroch Stanice mladých turistov bolo náročne chytiť signál v mobile. Priestory dostatočne pripravili účastníkov na prácu v tíme a zapojenie sa do socializácie, lebo internet aj sociálne siete boli ťažko dostupné v moderných mobiloch, z dôvodu slabého resp. žiadneho signálu operátora. Pri téme vodcovstva si veľmi rýchlo osvojili označenie „Participatívny štýl“ u vodcu. Jeho profil a výhody sa im páčili z pohľadu, že dáva svojim členom tímu väčšiu autonómiu v rozhodovacích procesoch. Motivovanie bolo zvyčajne pozitívne a napomáhalo pri podieľaní sa všetkých na úspechoch i neúspechoch spoločnej činnosti. Veľmi dôležitou témou bola participácia, ktorá končila až v neskorých večerných hodinách, ale všetci zostali až dokonca. Práve preto, lebo mnohí nevedeli, či všetko čo robia je správne, tak sa snažili získať vedomosti a odpoveď na otázku: „Ako to mám správne robiť?“. Workshop, ale aj otázky smerované na jednotlivé bloky otvárali často diskusiu medzi účastníkmi, a tak sa počas školenia zrealizoval aj okrúhly stôl, v ktorom si mladí ambiciózni ľudia vymieňali svoje know-how, resp. poznatky, ako to u nich funguje. Stalo sa, že už boli unavení, tak si dali menšiu prestávku a pokračovali ďalej, lebo témy ako participácia, ale aj čiastočne teória tvorby projektov a aktivít boli pre nich zaujímavé, ale toho času bolo veľmi málo. Pedagógovia si pri výbere účastníkov dali záležať na kvalite, lebo sa nám v tímoch veľmi dobre pracovalo. Dá sa povedať, že mladí ľudia, ktorí prišli na školenie, nechceli ani odísť bez toho, aby im nebolo zodpovedané na ich otázky, ktoré počas podujatia naformulovali.

Spätnú väzbu ukončili účastníci so slovami „Dúfame, že sa tu ešte stretneme“. A pobrali sa všetci svojim smerom domov, oddýchnuť si, nabrať silu na spracovanie informácií a poznatkov, ktoré získali cez víkend, aby ich mohli využiť pri svojej ďalšej činnosti na pozícií predsedu, podpredsedu prípadne radového člena žiackej školskej rady.

Zdroj: Rada mládeže Trenčianskeho kraja