Počas uplynulého víkendu sa vo Važci stretli zástupcovia Celoslovenskej rady Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Stretnutie bolo  hodnotením a zavŕšením celoročnej práce s mládežou v rámci tejto organizácie.

Na začiatku sobotňajšej pracovnej časti stretnutia sa zúčastneným členom rady prihovoril predseda združenia Ján Buc. Vo svojom príhovore poukázal na nevyhnutnosť sebareflexie v dnešnom uponáhľanom svete a na potrebu poznávania vnútorných motivácií. V ďalšej časti potvrdila rada ZKSM predchádzajúce voľby, v ktorých bola do oblastného centra v Žiline zvolená Veronika Brezániová. V tomto oblastnom centre sa nachádza niekoľko spoločenstiev, ktoré v sebe združujú takmer dvesto dobrovoľníkov, venujúcich sa práci s mládežou.

Do programu bolo zaradené aj zhrnutie činnosti kontrolnej komisie a predsedníctva ZKSM v uplynulom roku. Ako povedal predseda združenia Ján Buc, „vďaka tohtoročnej práci, ktorej ovocím je konkrétnejšie a osobnejšie priblíženie sa k jednotlivým spoločenstvám, chceme v ďalšom období efektívnejšie podnecovať spoluprácu medzi ZKSM a mladými dobrovoľníkmi v spoločenstvách na Slovensku.“

V poslednom bloku stretnutia zhodnotili zamestnanci ZKSM osobitné oblasti práce, ako neformálne vzdelávanie mladých, osobné stretnutia so spoločenstvami, propagovanie možností dobrovoľníckych aktivít, a administratívne vyhodnocovanie podujatí. „Veľmi ma teší pohľad na všetky aktivity a prínos, ktorý vidieť v práci mladých. Zvlášť chcem oceniť iniciatívy, ktoré sme v tomto roku podnikli, aby sme sa ešte viac priblížili našim spoločenstvám, vďaka čomu sa nám podarilo lepšie spoznať ich konkrétne potreby a zároveň poukázať na ich prínos pre spoločnosť. Týmto spôsobom sme urobili ďalšie kroky k napĺňaniu vízie nášho združenia,“ konštatoval výkonný riaditeľ ZKSM Martin Janus.

ZKSM sa už viac než dvadsaťpäť rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. K aktuálnym projektom združenia patria Umenie milovať, Kresťan v politike, evanjelizačný projekt Godzone či projekt sieťovania Lifenet.

Zdroj: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže