Prečo je dobré, aby mladí ľudia mali možnosť zapojiť sa do vecí verejných? Čo teší či naopak trápi mladých ľudí na Slovensku? Čo spája mládež v debatnom klube a v nízkoprahovom centre? Čo odlišuje prácu s mládežou od iných mimoškolských či voľnočasových aktivít? Ako na Slovensku môžeme rozvíjať potenciál mladých ľudí?

Rok 2016 sa niesol v znamení viacerých dôležitých udalostí vo vzťahu k mladým ľuďom, ich postaveniu v spoločnosti, ako aj miestu a významu práce s mládežou ako dôležitému faktoru, ktorý formuje mladých ľudí. Radi by sme venovali pozornosť téme atraktívnej práce s mládežou a rozvoja potenciálu mladých ľudí, ktorú prinieslo predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ.

Udalosťou roka bola nepochybne Európska konferencia mládeže v Košiciach. Fórum predstavuje príležitosť diskutovať o jej záveroch a odporúčaniach a tiež ukázať, aký vplyv budú mať na postavenie mladých ľudí na Slovensku.

V Rade mládeže Slovenska sme sa tento rok venovali zapojeniu mladých ľudí do Štruktúrovaného dialógu. Na Fóre sa pozrieme bližšie na to, čo vyplynulo z odpovedí viac než 12 tisíc mladých ľudí, ktorí dostali možnosť vyjadriť svoje názory.

Ďalšou z našich aktivít boli výskumy zamerané na sektor práce s mládežou. Osobitne sme sa venovali témam kvality práce s mládežou a dopadom práce s mládežou. Naším cieľom je odborne diskutovať nielen o zisteniach, o použitých metodikách, ale aj o možnostiach, ako ísť v týchto témach ďalej.

Na Fóre sa budeme venovať tiež otázkam, aké sú v tomto smere potreby, čomu venovať hlbšiu pozornosť či aké metodické postupy využiť.

Kedy: 12. – 13. decembra 2016

Prihlásiť sa do: 2. decembra 2016

Registrácia: https://goo.gl/forms/yiejx4ETdHGFdyfI3

Miesto konania: Ústav vzdelávania a služieb, Bárdošova 33, Bratislava.

Predbežný program podujatia:

1.deň: 12.12.2016 od 9:00 – 17:00

2.deň: 13.12.2016 od 9:00 – 15:00

Témy:

  • Atraktívna práca s mládežou a rozvíjanie potenciálu mladých ľudí.
  • Zapájanie mladých ľudí do rozhodovacích procesov (Štruktúrovaný dialóg).
  • Výskum dopadu a kvality práce s mládežou.

Účasť na podujatí je bezplatná, organizátor zároveň v prípade potreby hradí cestovné náklady a ubytovanie pre účastníkov, ktorí nie sú z Bratislavy.

V prípade záujmu sa prosím registrujte najneskôr do 2.12.2016, tu: https://goo.gl/forms/yiejx4ETdHGFdyfI3

Po úspešnej registrácii bude Vaša účasť potvrdená prostredníctvom e-mailu. Ak nedostanete potvrdzujúci e-mail, prihlásenie nie je platné. Kapacita podujatia je obmedzená. Organizátor si vyhradzuje právo obmedziť počet účastníkov.

Celý program na stiahnutie nájdete TU.