Rada mládeže Slovenska každý rok oceňuje mladých ľudí, ktorí svojimi dobrými nápadmi a ochotou spolupracovať robia svet lepším miestom. Zároveň poukazuje na výnimočné projekty, ktoré mladí ľudia iniciovali a slúžia ako inšpirácia pre ostatných. Cena MOST okrem výrazných mladých osobností a fantastických projektov vyzdvihuje snahu a hodiny  dobrovoľníckej práce ľudí a organizácií, ktorí s mladými dlhodobo spolupracujú a povzbudzujú ich.

Medzi ocenených mladých lídrov patrili v minulých ročníkoch Rado Sloboda, Lívia Gažová či Dominik Jakub. Cenu Most v kategórii Projekt roka získali v minulých ročníkoch také úžasné projekty ako je nízkoprahové centrum UpSide na Ochodnej ulici v Bratislave, projekt Kino v bazéne či projekt Nové médiá z dielne organizácie Človek v ohrození.

Cena Most 2016

Nominovať výnimočných ľudí, projekty a organizácie mohla verejnosť v roku 2016 od 14. júla do 15 augusta 2016. Verejnosť nominovala viac než 100 zaujímavých ľudí, organizácií či projekty.

Ocenenie Most 2016 bol udelený v kategóriách: Mladá osobnosť roka, Projekt roka, Dlhodobý prínos osobnosti a Dlhodobý prínos projektu/organizácie.

Odborná porota bola v zložení Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva, mladý aktivista Jakub Tomiš, minuloročná ocenená mladá líderka Lívia Gažová, Peter Lenčo, dlhoročný expert na prácu s mládežou, či známy moderátor a dlhoročný aktivista Patrik Herman. Porota 15. septembra 2016 rozhodla o víťazoch v kategóriách Mladá osobnosť roka, Dlhodobý prínos osobnosti a Dlhodobý prínos organizácie.

Porota tiež vybrala spomedzi viac než 30 nominovaných projektov 4 finalistov a o víťaznom Projekte roka 2016 rozhodla v online hlasovaní verejnosť.

Ocenené osobnosti a organizácie

Ocenenie Most Mladá osobnosť roka 2016 získala Kaja Bernátová, mladá vysokoškoláčka, ktorá vo svojom voľnom čase pomáha v utečeneckom táboroch na hraniciach Európy. Minulý rok zorganizovala zbierku spodného prádla pre ženy-utečenkyne, ktorá začala ako skromná iniciatíva medzi jej priateľmi a nakoniec sa do nej zapojilo tisíce ľudí. Dala tým charitatívnej iniciatíve nebývalo intímny rozmer –priblížila každodenné ľudské problémy utečenkýň,a tým sa jej podarilo nabúrať bežný stereotypné vnímanie  utečencov na Slovensku. Svojimi snahami inšpirovala mnohých ďalších mladých ľudí, podnietila médiá, aby o informovaní o utečeneckej kríze nezostávali na povrchu.

V kategórii Dlhodobý prínos osobnosti porota vybrala hneď dvoch z nominovaných – pani Ľudmilu Štrkolcovú, ktorá zasvätila svoj život deťom, mládeži a folklóru. Táto dnes už 80-ročná pani založila ešte ako mladá učiteľka na základnej škole niekoľko detských folklórnych súborov a za roky ich pôsobenia rozvíjala v deťoch a mladých ľuďoch nielen lásku k slovenským tradíciám, hudbe a tancu, ale darilo sa jej im vštepovať rešpekt k druhým a schopnosť spolupráce.

Ocenenie Dlhodobý prínos osobnosti získali aj Miriam a Miroslav Valachovci, ktorí už vyše tridsať rokov vedú turistický oddiel Sokolíci a sú dôkazom toho, že dobrovoľnícka práca môže človeka obohacovať celý život.  Mladí ľudia, ktorí prešli turistickým oddielom Sokolíci prešli, nielen získali dobrých priateľov, ale predovšetkým získali vzťah k pohybu, prírode a jej ochrane.

Cena Most za Dlhodobý prínos organizácie patrí Bratislavskému spolku medikov, ktorý od svojho vzniku v roku 1920 až dodnes združuje študentov, ktorí vo svojom voľnom čase organizujú prednášky, workshopy a cielené projekty pre širokú verejnosť a snažia sa tak šíriť osvetu v oblasti zdravia. Zároveň takto podporujú svoj osobnostný a kariérny rast, učí sa vzájomnej spolupráci, to všetko v súlade s humanistickými ideálmi lekárskeho povolania.

Nominované projekty na cenu Projekt roka Most 2016

Jedna z cien patrí najlepším projektom, ktoré za posledné obdobie na Slovensku vznikli, fungujú a ďalej rastú. Robia ich zanietení ľudia, ktorým záleží na tom, ako to v našej krajine vyzerá. Hľadajú alternatívy, ponúkajú niečo viac a pozitívnym príkladom motivujú aj ostatných

Od 7. do 27. novembra prebiehlo hlasovanie verejnosti o projekt roka Most 2016. Medzi štyri inšpiratívne projekty medzi ktorými sa verejnosť mohla rozhodnúť bola napríklad aj ChemPlay – hra na vysvetlenie a precvičenie znalostí z chémie, ktorú vymysleli dvaja mladí ľudia, toho času žiaci základnej školy, aby presvedčili svojich rovesníkov o tom, že učenie chémie nemusí byť vždy nudné a nezáživné. Ivana a Adrian sú vzorom pre ostatných mladých ľudí lebo dokazujú, že ak máš dobrý nápad a šikovnú hlavu, vek nehrá abso­lútne žiadnu úlohu.

Ďalší nominovaný projekt je ,,PAĽIKERAV za ROMA friendly spoločnosť“ je sociálny experiment – projekt realizovaný Občianskym združením ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV”. Cieľom projektu je sprostredkovať rómskym deťom a mladým ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia zážitky, ktoré by si inak finančne nemohli dovoliť. Paľikerav preto oslovuje rôzne podnikateľské subjekty s žiadosťou o dar pre tieto deti a mladých ľudí. Vytvorením zoznamu firiem „priateľským k Rómom“ tak Paľikerav pomáha zmenšovať priepasť medzi majoritou a rómskou menšinou.

Neformálne združenie Čierne diery od roku 2015 vypĺňa čiernu dieru v mapovaní zabudnutých miest Slovenska. Populárnou formou upozorňuje na industriálne dedičstvo, neznáme stavby či miesta, odhaľujú kúty Slovenska, kam by človek bežne nezavítal. Hovoria o tom, čo všetko tu máme, vyťahujú, na čo môžeme byť hrdí, zaoberajú sa históriou regiónov, zvyšujú povedomie o hodnotách industriálneho dedičstva najmä u mladých (festivaly, sociálne siete). Združenie Čierne diery nakoniec získalo najviac hlasov vo verejnom hlasovaní a stali sa projektom roka 2016.

Divadlo NOMANTINELS sa dlhodobo venuje podpore angažovaného umenia zapájaním mladých ľudí do rôznych umeleckých projektov. Medzi ne najčastejšie patria divadelné hry na ľudskoprávne témy, ktoré vytvárajú a inscenujú mladí ľudia. Divadlo tiež organizuje Mesiac LGBT histórie v Bratislave a v iných mestách na Slovensku.ako aj divadelný festival Drama Queer. V roku 2016  vytvorili aktivisti z NOMANTINELS priestor pre mladých angažovaných LGBT ľudí, ktorí pripravujú, rediguju a vydávajú vlastný komunitný časopis Queer youth slovakia (QYS). Divadlo NOMANTINELS ako projekt poskytuje pre mladých LGBT ľudí bezpečný priestor pre ich rozvoj, umelecké aj vzdelávacie aktivity ako sú workshopy, živé knižnice a diskusie.

Rada mládeže Slovenska je platforma mládežníckeho sektora, ktorá obhajuje záujmy mladých ľudí a prispieva k zvyšovaniu kvality práce s mládežou. Rada mládeže Slovenska (RmS) zastrešuje 22 najväčších mimovládnych mládežníckych organizácií, ktoré spolu združujú viac ako 55–tisíc detí a mladých ľudí.

Večerom sprevádzala herečka Lujza Schrameková a o hudobný program sa postarala skupina Archívny chlapec. Ocenených aj nominovaných prijal vo nasledujúci deň vo štvrtok 1. 12. slovenský prezident Andrej Kiska.