Tradičná kolednícka akcia Dobrá novina, pri ktorej malí koledníci prinášajú vianočnú radosť do slovenských rodín a zároveň zbierajú finančné prostriedky na podporu projektov rozvojovej spolupráce v afrických krajinách, bude prebiehať od 24. decembra 2016 do 6. januára 2017.

Na tretiu adventnú nedeľu 11.12. a v sobotu 10.12. symbolicky vyšlú koledníkov Dobrej noviny katolícki biskupi na desiatich miestach. Vyslanie koledníkov v gréckokatolíckej košickej eparchii sa uskutočnilo v sobotu 3.12. v Michalovciach.

Tradičné prijatie koledníkov prezidentom Andrejom Kiskom sa uskutoční v Prezidentskom paláci dňa 10. januára 2016 o 10.00 hod.

Ťažiskový projekt 22. ročníka Dobrej noviny je zameraný na lepší prístup detí s postihnutím k vzdelaniu v Etiópii. Malí koledníci spoznávajú príbeh osemročnej Zamzam a jej priateľov prostredníctvom filmu, ktorý bol natočený v oblasti Karsa. Z výťažku koledníckej zbierky budú podporené rozvojové projekty v Etiópii, Keni, Južnom Sudáne či Ugande. Tradičnú kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 250 mestáchobciach na celom Slovensku. V predchádzajúcom 21. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 24 831 koledníkov v 1 235 obciach Slovenska. Výsledok zbierky 960 706 eur svedčí o tom, že naše rodiny majú otvorené srdcia aj pre ľudí žijúcich v oveľa ťažších podmienkach v rozvojových krajinách.

Verejná zbierka Dobrá novina je zapísaná v registri verejných zbierok Ministerstva vnútra SR pod číslom 000-2016- 025438 zo dňa 9. augusta 2016 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu: SK7711000000002940457894, Swift TATRSKBX, od novembra 2016 do konca januára 2017 aj darcovskou SMS v hodnote 2 EUR s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877.

Bližšie informácie o koledníckej akcii a použití prostriedkov z verejnej zbierky nájdete na webovej stránke projektu.

Zdroj: eRko– Hnutie kresťanských spoločenstiev detí