Čoraz častejšie sa v mládežníckych a vzdelávacích organizáciách stretávame s potrebou preukázať, že naše aktivity s mladými ľuďmi majú dopad. Donori sa podľa toho začínajú rozhodovať, koho podporiť, a sami si často nie sme istí aktuálnosťou našich metód. V Slovenskej debatnej asociácii (SDA) sme zo zahraničnými partnermi za posledné dva roky vytvorili a otestovali niekoľko postupov, ako merať, analyzovať a vyhodnotiť efektivitu a dopad práce mládežníckych organizácií. Na tomto seminári by sme sa s Vami chceli podeliť o naše poznatky a skúsenosti a naučiť Vás, ako môžete sami merať efektivitu fungovania vlastnej organizácie.

Seminár predstaví nasledujúce témy:

  • Čo je to evaluačný výskum
  • Ako si stanovovať ciele pre fungovanie vlastnej organizácie
  • Kde hľadať dáta
  • Základné prístupy k meraniu – kvantitatívne a kvalitatívne
  • Aké sú výhody a nevýhody kvantitatívnych postupov
  • Ako získať relevantnú informáciu aj z veľmi jednoduchých číselných údajov
  • Kedy a ako používať kvalitatívne metódy
  • Praktické problémy, na ktoré treba pri evaluácii myslieť
  • Úskalia a limity evaluačného výskumu

Hlavným cieľom seminára je, aby si účastníci mohli prakticky precvičiť čo najširšie spektrum postupov, ktorými sa dá merať efektivita a dopad práce mládežníckych organizácií. Zároveň Vám predstavíme praktické problémy, na ktoré sme narazili, a Vy už nebudete musieť. Seminár je vhodný pre začiatočníkov, vysokoškolákov aj zamestnancov organizácií so skúsenosťami s meraním dopadu.

Seminár bude trvať dva dni – 14. a 15. januára 2017 (sobota od 9:00 do 16:00; nedeľa priestor pre individuálne konzultácie) – v priestoroch Nadácie otvorenej spoločnosti na Baštovej 5 v Bratislave. Účasť je bez poplatku. Pre účastníkov bude zabezpečený obed (oba dni), večera (sobota) a občerstvenie. V prípade potreby je SDA schopná pokryť Vaše náklady za cestu a ubytovanie.

Registrovať sa môžete do 11. 1. 2017 na tejto adrese: http://bit.ly/SDA_evaluacia

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na nemcok@sda.sk, +421 907 377 399 alebo +420 775 304 826.

POZVÁNKA v pdf.