TalentHub je jednou z mnohých iniciatív organizácie LEAF, ktorej hlavým cieľom je rozvoj talentovanej mládeže.

Tento portál si kladie za úlohu pomôcť šikovným žiakom ZŠ a SŠ nájsť zameranie, ktoré ich baví a v ktorom majú najväčší potenciál stať sa úspešným. TalentHub je zároveň platforma, ktorej cieľom je objaviť talentovaných študentov. Tým potom následne slúži ako efektívny nástroj v ich rozvoji. Študenti na ňom môžu nájsť viac ako 600 aktivít, ktoré im pomôžu zistiť, čo ich baví a rozvíjať sa v tom.

Jednou z mnohých súčastí portálu je aj mentoringový program Talent Guide, ktorý prepája talentovaných stredoškolákov s úspešnými vysokoškolákmi a mladými profesionálmi.

Študenti posledných troch ročníkov strednej školy môžu jeho prostredníctvom pracovať s mentorom na oblasti ich záujmu a získať štipendiá na letné programy na kvalitných zahraničných univerzitách ako je napríklad Yale či King’s College London.

Prihlasovanie do TalentGuide je otvorené do 31. januára 2017, pre prihlásenie sa je nutné vyplniť prihlášku v angličtine.

Všetky aktuálne informácie o spomínaných projektoch môžeš okrem stránky sledovať aj na Fb Talenthubu.

 

Zdroj: LEAF