Uzávierka: 15. február 2017
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

V programe Gesto pre mesto podporí Raiffeisen banka projekty, ktoré sú prospešné svojmu okoliu a poslúžia na zlepšenie života nás všetkých.

Prioritným zámerom v tomto ročníku je podporiť projekty na zlepšenie okolia žiadateľov v oblasti skvalitnenia prírodného a sociálneho prostredia.

Spomedzi prihlásených projektov v jednotlivých mestách bude v spolupráci s odborníkmi vybratých 5 projektov. O konečnom víťazovi rozhodne verejnosť v online hlasovaní.

Projekty sa prihlasujú prostredníctvom formulára, ostatné potrebné informácie o programe si pozri tu.

Zdroj: Raiffeisen banka