V dňoch 17. – 19. marca 2017 sa v priestoroch Dopravnej akadémie v Trenčíne uskutočnilo 13. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM – najvyššieho orgánu združenia.

Jeho obsahom bolo schválenie Správy o činnosti združenia za rok 2016, Plánu činnosti na roky 2017 – 2018, Vyúčtovania dotácie z MŠ VVaS SR za rok 2016 a iných dôležitých dokumentov. Okrem toho 30 mladých ľudí – zástupcov dvanástich stredísk NODAMu na Slovensku pri tvorivých aktivitách a prezentáciách našlo nové inšpirácie a podnety pre prácu s deťmi a mládežou. Zaujímavé bolo vystúpenie predsedníčky strediska Nitra, ktorá sa venuje marginalizovanej skupine Rómov na pravidelných stretnutiach. Valné zhromaždenie združenia NODAM si vytýčilo plány do budúcnosti a v spontánnej a neformálnej atmosfére si mladí ľudia vzájomne vymieňali skúsenosti.

Svoje miesto počas spoločného stretnutia tu mali relaxačné aktivity, prechádzka na trenčiansky hrad a spoločné hry. Združenie detí a mládeže NODAM chce prispieť svojím skromným podielom k budovaniu a formácii detí a mládeže v prostrediach, kde pôsobia jeho členovia a ponúkajú širokú škálu voľno-časových akcií pre miestne komunity.

Viac informácií o činnosti združenia nájdete na ich domovskej stránke.

Zdroj: Združenie detí a mládeže NODAM