ZKSM – Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže vyhlásilo grantové kolo na projekty pre svojich členov a mládežnícke spoločenstvá. Tentoraz sa výzva nesie v téme Umenie milovať v praxi.

ZKSM už štvrtý rok zverejnilo grantovú výzvu. Tentoraz sa výzva nesie v téme Umenie milovať v praxi. Myšlienka vychádza z projektu Umenie milovať, v ktorom sa spája činnosť ZKSM a práca s mládežou ako druh umenia. ZKSM chce grantovou výzvou podporiť projekty mladých a ich spoločenstiev a zároveň zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce. Uchádzači o podporu z interného grantu ZKSM môžu podať návrhy so žiadosťou na vlastné projekty do 10. apríla 2017. Ako uviedol Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM, „veríme, že interný grant podnieti mladých zo spoločenstiev ZKSM k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky k svojmu okoliu a výsledkami budú jedinečné, tvorivé práce mladých „umelcov”, ktoré budú mať čo povedať dnešnej spoločnosti.”

Výzvy sú zamerané na 6 oblastí projektu Umenia milovať – umenie slúžiť, prijímať, spájať, tvoriť, viesť a snívať. Aj týmto spôsobom chce ZKSM motivovať mladých vychádzať zo seba aby prostredníctvom tvorby projektov v jednotlivých oblastiach, mohli sami zažívať rast a prinášať pozitívnu zmenu do svojho okolia. V minulom roku sa podarilo vďaka  internému grantu ZKSM na Slovensku uskutočniť 29 mládežníckych projektov s podporou v hodnote 5542 €. Všetky potrebné informácie sú uvedené v odkaze, alebo spolu s výzvou na domovskej stránke združenia.

Zdroj: ZKSM – Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže