Snahou mimovládnej organizácie CVEK (Centrum pre výskum etnicity a kultúry)  je prispieť prostredníctvom výskumných, analytických a vzdelávacích aktivít k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti.

Začiatkom tohto roku, v priebehu mesiaca január, absolvoval tím tvorený výskumnými pracovníčkami CVEK-u, intenzívny študijný pobyt v štyroch nórskych mestách. Jeho účelom bolo oboznámenie sa s možnosťami, ktorými disponujú miestne mimovládne organizácie a iniciatívy v oblasti prevencie radikalizácie mladých ľudí.

I keď sa Nórsko a Slovensko v mnohých aspektoch značne líšia, existujúce nórske postupy by sa aj pre našu krajinu mohli stať značne inšpiratívnymi.

Výsledkom pobytu je súhrn nimi navrhovaných aktivít a opatrení, zavádzaním ktorých, by bolo podľa ich názoru prinajmenšom osožné, riešiť danú problematiku aj u nás na Slovensku.

Podrobne rozpracované ich nájdeš v odkaze.

Zdroj: CVEK – Centrum pre výskum etnicity a kultúry