Európska konferencia mládeže, ktorá sa konala  20. až 23. marca 2017 počas predsedníctva Malty v Rade EÚ, sa zamerala na tretiu a záverečnú fázu V. cyklu Štruktúrovaného dialógu “Pripravení pre život, pripravení pre spoločnosť.”

Stretlo sa na nej viac ako 200 mladých ľudí, úradníkov a politikov z celej Európy, aby vytvorili akčný plán pre implementáciu politík, ktoré budú podporovať zapájanie mladých ľudí do verejného života v členských štátoch EÚ.

Tento dokument je výsledkom 18 mesačného procesu a zahŕňa názory 65 000 mladých Európanov, ktorí sa zúčastnili konzultácií v rámci Štruktúrovaného dialógu. Konferencia diskutovala a rozvíjala praktické opatrenia ako realizovať odporúčania, prijaté na predchádzajúcej konferencii mládeže v Košiciach v októbri 2016.

Výsledkom štvordňového stretnutia je toolbox, ktorý tvorcom politík v jednotlivých členských štátoch uľahčí realizáciu odporúčaní V. cyklu.

 

Európska konferencia mládeže na Malte preukázala, že nie je ľahké formulovať nové a kreatívne spôsoby, aby sa dosiahlo obnovenie dôvery v Európsku úniu a tolerantného nažívania všetkých jej občanov. Projekt Štruktúrovaného dialógu je jednoznačne krokom správnym smerom – tým že presadzuje väčšie zapojenie mladých ľudí do tvorby politík.