Valné zhromaždenie Laury, združenia mladých je najvyšším orgánom združenia. Stretáva sa raz ročne a jeho uznesenia sú záväzné pre všetkých členov združenia. Rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach pre dobrý chod organizácie. Jednou z tém boli voľby do jednotlivých orgánov, schválenie správy o činnosti združenia a finančnej správy. Napriek tomu, že organizácia čelí neľahkej finančnej situácii, prebehlo v poradí už 24. Valné zhromaždenie Laury v rodinnej a príjemnej atmosfére.

Bolo to pre mňa prvé volebné valné a prichádzala som naň s obavou, aké bude hutné. Najväčším prekvapením bol pre mňa dobre zvládnutý program, priestor na relax a vzájomné spoznanie sa. Jednotlivé pracovné časti aj samotné voľby prebiehali v prijemnej a neťaživej forme“, skonštatovala sr. Mery Gregová. Ako poznamenala aj predsedníčka združenia sr. Marta Baňasovápríjemné stretnutie na krásnom Liptove“.

Po roku sme sa opäť stretli na starom známom mieste. Nebolo to také ťaživé, ale práve naopak bol priestor pre spoznávanie nových ľudí, ale aj relax podľa ľubovôle. Som veľmi povzbudená, že sú v našich strediskách mladí, ktorí sú zapálení a ochotní pracovať pre druhých, ale aj premýšľať čo je pre nich najlepšie,“ povedala sr. Evica, bývala členka predsedníctva.

Mladí sú neoddeliteľnou súčasťou organizácie. S nimi a pre nich funguje Laura. Ich prítomnosť aj na stretnutiach tohto typu je neodmysliteľná. Ako dodala Kristína z Humenného: „Teraz viac rozumiem veciam v Laure aj v predsedníctve, a tak to budem vedieť posunúť aj do strediska“.

Po voľbách boli do predsedníctva zvolené mladé dobrovoľníčky: Martina Vacová (Humenné), Dana Čopanová (Humenné), Andrea Pilná (Dubnica n/V), Kristína Zelná (Žilina), Jana Dubovská (Humenné)Predsedníčkou naďalej ostáva sr. Marta Baňasová, zodpovedná za pastoráciu FMA na Slovensku.

„V novom predsedníctve vidím veľký potenciál. Opakované zvolenie sr. Marty za predsedníčku združenia Laura považujem za správny krok pre kontinuálne smerovanie organizácie“ poznamenala Zuzka Koštová z Bratislavy.

Zdroj: Laura, združenie mladých