“Nie všetko na Slovensku funguje práve optimálne. Chceme krajinu bez korupcie, kde mladí udávajú smerovanie a sú neodmysliteľnou súčasťou verejného diania.”

Pod týmto mottom sa v Nadácii Zastavme korupciu aktuálne spúšťa najnovší projekt vytvorenia Komunity mladých protikorupčných bojovníkov a bojovníčok. Komunita ma ambíciu stať sa efektívnou platformou určenou angažovaným mladým ľuďom vo veku 17 – 30 rokov, ktorým poskytne potrebný priestor, v rámci ktorého budú môcť proti korupcii bojovať na lokálnej úrovni.

Aktívna bude predovšetkým v oblastiach:

  • zvyšovanie povedomia o korupcii
  • aktivizovanie spoločnosti
  • vytváranie tlaku na ľudí s rozhodovacou mocou

V komunite je vítaný každý mladý človek, ktorý sa dokáže stotožniť s myšlienkou, že ozajstná a trvalá zmena sa dá dosiahnuť iba vtedy, ak táto zmena príde zdola, nakoľko izolované snahy sú vopred odsúdené na neúspech. Logickým výsledkom je preto tvorba koalícií a spájanie ľudí a organizácií, ktorým na Slovensku záleží.

Postup ako priložiť ruku k dielu a všetky ostatné potrebné informácie o tejto výnimočnej iniciatíve nájdeš v odkaze na domovskej stránke organizácie.

Zdroj: Nadácia Zastavme korupciu