“MeŠkári sa učili dávať.”

„Zvuk beží, kamera beží, klapka, akcia!“ Tieto slová sa ozývali chodbami saleziánskej školy v Žiline. Počas absolventského kurzu o videu sa takmer dvadsať účastníkov Mediálnej školy naučilo dávať!

Absolventský kurz Mediálnej školy bol zameraný na tvorbu videa. „Neľutujem, že som prišiel, aj keď som mal veľa úloh do školy,“ povedal absolvent Vilo. MeŠkári sa učili ako správne napísať námet, scenár, pracovať s kamerou, zoznámili sa aj so strihom videa a zvukovou úpravou. Zaujali svoje pozície a mohlo sa začať točiť. Z obyčajných študentov sa stali režiséri, scenáristi, kameramani ale aj filmové hviezdy. Počas sobotného popoludnia vytvorili tri krátke filmy. „Práca s kamerou sa mi veľmi páčila. Verím, že v budúcnosti tieto skúsenosti ešte využijem,“ povedala absolventka Norika.

Kurzom zažínajúcich filmárov sprevádzali odborníci a lektori Pavol Dzivý, Alžbeta Hrušovská a Ján Drgoň. „Naše nakrúcanie bolo veselé, živé, akčné, kreatívne, no i profesionálne. Dievčatá za kamerou mali umelecké oko, režisér Adam si vyskúšal, že nie je také jednoduché všetkých organizovať, no zároveň si osvojil nejaké základné filmárske pokyny. Zvukár sa poriadne činil i pri nakrúcaní, i pri zvukovej postprodukcii a strihač sa zároveň zhostil hlavnej úlohy vo filme. Čo dodať? Verím, že im moje rady pomohli zorientovať sa“ zhodnotila prácu v skupine lektorka Betka Hrušovská. Časovo najnáročnejší bol strih videa. Pracovalo sa až do neskorej noci, ale výsledky stáli za to. „Pri tvorbe filmu účastníci pochopia, že bez dodržiavania termínov či organizácie to nejde. Okrem toho si mohli veľmi dobre vyskúšať tímovú prácu a prišli na to, že ak nefungujú všetky články v symbióze, je to veľmi zložitý proces“ vysvetlila Hrušovská.

Záver kurzu patril slávnostnému premietaniu vytvorených filmov, ktoré sa dotýkali aj vážnejších tém: korupcie, vzťahov aj šikanovania (môžete si ich pozrieť na našom youtube kanály). Pre tých najlepších scenáristov, režisérov či kameramanov čakalo ocenenie Zlatá ceruzka.

Zvládnutie dvojročného cyklu štyroch kurzov Mediálnej školy bolo pre dvanástich účastníkov zavŕšené získaním absolventských certifikátov. Ale práca s médiami sa pre nich určite nekončí a svoje nadobudnuté skúsenosti budú využívať a úročiť aj vo svojom okolí.

Zdroj: Laura – združenie mladých