ZKSM – Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže vyhlásilo koncom marca grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Uchádzači o podporu z interného grantu ZKSM podali do termínu uzatvorenia žiadostí 39 návrhov na vlastné projekty v sume 10 416 eur. Včera ZKSM zverejnilo výsledok výzvy – 26 schválených projektov s celkovou finančnou podporou 5425 eur.

Aj v tomto roku ponúklo ZKSM finančnú podporu na realizáciu mládežníckych projektov. Výzvu interného grantu zverejnilo ešte koncom marca 2017, pričom na vypracovanie a odovzdanie žiadostí mali záujemcovia tri týždne. Tentokrát sa výzva niesla v téme Umenie milovať v praxi. Ako uviedol výkonný riaditeľ združenia Martin Janus: „Cieľom tohtoročného interného grantu bolo podnietiť mladých zo spoločenstiev k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky k svojmu okoliu prostredníctvom tvorby a realizácie projektov. ZKSM chce grantovou výzvou podporiť projekty mladých a ich spoločenstiev, a zároveň zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce. “

Z 39 celoslovenských projektov bolo vybraných 26, ktoré spĺňali všetky potrebné kritériá. Projekty boli zamerané na 6 oblasti projektu Umenie milovať umenie slúžiť, prijímať, spájať, tvoriť, umenie viesť a snívať, ktoré majú rozmanité konkrétne ciele. Spomenieme napr. návštevu a prípravu aktivít pre deti v Krízovom centre, či zorganizovanie rôznych stretnutí spoločenstiev s cieľom nadviazania vzájomnej spolupráce, konkrétne prejavenie lásky a úcty ľuďom na ulici, či zorganizovanie hudobno-divadelného predstavenia.

Zdroj: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže