Ministerstvo školstva predložilo návrh ambicióznej reformy vzdelávacieho systému “Učiace sa Slovensko”.
Ako celok Rada mládeže Slovenska túto iniciatívu víta. Stotožňujeme s navrhovanými opatreniami a myslíme si, že ich prevedenie do praxe by posunulo naše školstvo správnym smerom. Napriek tomu však k navrhovanému dokumentu máme niekoľko výhrad.
Podľa nášho názoru dokument v súčasnej forme do veľkej miery ignoruje prácu mládežníckych organizácií a kladie málo dôrazu na výchovu k hodnotám a žiacku participáciu. Naše pripomienky si môžete prečítať TU.