V piatok 12. mája 2017 si dobrovoľníci prevzali ceny v Kasárňach na Trenčianskom hrade. Už v poradí 5. ročník oceňovania dobrovoľníkov sa konal pod záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku, ktorý v  spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka a Trenčianskym múzeom v Trenčíne zabezpečila Rada mládeže Trenčianskeho kraja.

Slová Nely Mackovej v podobe básne z vlastnej tvorby vháňali nádherne pocity do myslí všetkých prítomných, ktoré doplnil moderátor slovami Matky Terezy “Všetko čo robíme je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala” a otvoril moderátor slávnostné oceňovanie Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja.

Slávnostne oceňovanie otvoril predseda TSK Jaroslav Baška so slovami, „Medzi ľuďmi žijúcimi v Trenčianskom kraji sú ľudia, ktorí majú srdce na tom správnom mieste. Tými ľuďmi sú dobrovoľníci. Patria medzi nich mladí ľudia, čo študujú, ale i generácia pracujúcich. Dobrovoľníctvo vykonávajú vo svojom voľnom čase, na úkor svojej rodiny a bez nároku na honorár. Myslím si, že toto oceňovanie je pre nich určitým zadosťučinením,“ a zároveň poďakoval všetkým dobrovoľníkom za ich prácu. Okrem ocenených dobrovoľníkov a ich rodinných príslušníkov sa slávnostného podujatia zúčastnilo viacero významných hostí. Trenčiansky samosprávny kraj zastupoval jeho predseda Jaroslav Baška, podpredseda Richard Takáč,  poslanci Zastupiteľstva TSK, vedúca Oddelenia školstva a kultúry Daniela Hilčíková, riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko. Radu mládeže Trenčianskeho kraja zastupoval jeho predseda Martin Labudík. Pozvanie prijali rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, zástupcovia mestských samospráv, dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TNUAD Sergej Vojtovič, riaditeľ Úradu MŠVVaŠ SR Ivan Hromada, generálna riaditeľka Iuventy Alena Minns, predseda Správnej rady Asociácie krajských rád mládeže Tibor Iró a mnoho ďalších významných hostí. Ocenenie si prevzalo spolu 24 navrhnutých, z uvedeného počtu bolo 18 dobrovoľníkov.

Oceňovanie sa konalo v 7 kategóriách:

  • Výchovná činnosť (práca s deťmi a mládežou): ocenenie získala Michaela Krajčoviechová, uznanie za významný prínos získali Martin Trepáč, Dominik Souhrada, Filip Pastorek, Filip Valach 
  • Osveta a kultúra: ocenenie získal Pavol Ďuriš, uznanie za významný prínos získal Tomáš Bořuta
  • Ekológia: ocenenie získal Ivan Sikorai, uznanie za významný prínos získal Matej Zámečník
  • Sociálna oblasť: ocenenie získala Petra Michalová, uznanie za významný prínos získal Nikolas Michalec
  • Pracovník s mládežou: ocenenie získal Ján Jamborek, uznanie za významný prínos získali Peter Galda, Alena Porubčanová, Štefan Beláň
  • Dobrovoľný hasič: ocenenie získal Peter Rosina, uznanie za významný prínos získali Lukáš Kupček, Tomáš Vančík
  • Primátor a starosta: ocenenie získali Jozef Božík, Milan Panáček a František Matušík, uznanie získali Karol Janas, Jozef Gašparík a Peter Krajčoviech

Aj v tomto ročníku mali možnosť ľudia a široká verejnosť vybrať jedného dobrovoľníka prostredníctvom hlasovania na sociálnej sieti – vybraným dobrovoľníkom v kategórií ,,Verejná voľba“ sa stal Martin Trepáč z Trenčianskych Teplíc s počtom hlasov 443. Tento ročník oceňovania mal nielen najviac ocenených, ale mal aj najväčšiu účasť, prekročila plánovaný počet cca 100 účastníkov. Oceňovanie dobrovoľníkov sprevádzala prekrásna cimbalová hudba a spev folklórneho súboru ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne, ale aj piesne v podaní Lenky Slovíkovej, Mati Teskovej a Alexandry Gaherová.

Na záver sa poďakoval predseda Rady mládeže Trenčianskeho kraja Martin Labudík zúčastneným za prítomnosť, poprial dobrovoľníkom veľa síl pri ich činnosti a vyslovil želanie ,,aby sa opäť o rok stretli a mohli oceneniť ďalšch dobrovoľníkov“.

Zdroj: Rada mládeže Trenčianskeho kraja