Počas nasledujúceho víkendu sa uskutoční púť na Mariánsku horu v Levoči, ktorá patrí k najstarším a najznámejším pútnickým miestam na Slovensku. Každoročne tu prichádzajú státisíce pútnikov z celého Slovenska. Medzi najznámejšie skupiny pútnikov patria mladí, ktorí do Levoče putujú z Muráňa. Pravidelne prichádzajú na púť oddýchnuť si a duchovne načerpať po namáhavom školskom roku či náročných pracovných povinnostiach.

Pešia púť mladých z Muráňa do Levoče, ktorá sa uskutoční v termíne od 27. júna – 2. júla 2017, sa tento rok koná už po 26-krát. Každoročne sa podujatia zúčastňuje až 150 mladých. Tento ročník púte sa nesie v téme slov z Matúšovho evanjelia: „Nebuďte ustarostení o zajtrajšok.“ „Púť má dlhoročnú históriu. Tento rok putujeme do Levoče k Panne Márii už po dvadsiaty šiesty krát. Veríme, že prosí a oroduje nielen za nás, ale i za všetkých ľudí, ktorých v modlitbách prinášame na Levočskú horu,“ uviedol Ján Gombala, bývalý predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) a hlavný organizátor púte.

Nezabudnuteľné zážitky, úprimná radosť, nové vzťahy, duchovný zážitok. Týmito slovami popisujú svoju 72 kilometrovú púť z Muráňa na Mariánsku horu do Levoče samotní pútnici, či mladí ľudia, ktorí sa rozhodli začať letné prázdniny týmto duchovným podujatím. Vekové rozmedzie pútnikov sa tento rok pohybuje od 3 do 80 rokov a je medzi nimi aj jeden pútnik z Dánska. Na ceste do Levoče pútnici hrajú na hudobných nástrojoch, spievajú, stretávajú sa a diskutujú v skupinkách, či modlia sa ruženec. Súčasťou programu bývajú i každodenné sväté omše. Pútnici k Panne Márii prinášajú úmysly svojich modlitieb. Minulý rok takto spoločne vyniesli 500 prosieb.

Pešiu púť Muráň-Levoča zastrešuje ZKSM. K pútnikom sa tak ako minulý rok pridá aj predseda ZKSM, Ján Buc: „Na púti Muráň-Levoča mám rád duchovnú atmosféru a živé spoločenstvo mladých, ktoré sa vytvorí počas týchto dní.”

Viac informácií o projekte sa nachádza na stránke.

Zdroj: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže