“Eko Alarm má ambíciu zmeniť pohľad a prístup ľudí k odpadu na celom Slovensku. Deti a mladí ľudia sa naučia správne triediť odpad a tento dobrý zvyk následne prenesú domov do svojich rodín,” – Martin Cerovský, jeden z koordinátorov projektu.

Ambíciou environmentálneho projektu je do roku 2023 zriadiť zber triedeného odpadu na všetkých materských, základných a stredných školách na Slovensku. Organizujú ho občianske združenia Živica, Priatelia Zeme – SPZ, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou CURADEN Slovakia.

Cieľom projektu “Eko Alarm”je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách. Školy v rámci projektu dostanú okrem samotných košov na triedený zber odpadov aj pravidelný servis (lektorovanie, mentorovanie, materiály a pod.) a finančnú podporu na realizáciu svojich aktivít v téme.

Počas pilotného ročníka projektu bude odbornou porotou (zloženou zo zástupcov všetkých zapojených organizácií) vybraných 200 škôl, ktoré budú na základe vyplneného dotazníka zaradené do jednej zo štyroch testovacích kategórií projektu.

Školy sa môžu zaregistrovať najneskôr do 10. októbra 2017, na prihlasovanie slúži registračný formulár.

Všetky potrebné informácie o projekte nájdeš v nasledovnom odkaze.

Zdroj: Eko Alarm