V piatok 22. septembra 2017 sa stretli vedúci 26 oblastných centier Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) a ich zástupcovia na Celoslovenskej rade vo Važci. Po prázdninách budú počas víkendu spoločne hodnotiť činnosť ZKSM, rozhodovať o podstatných zmenách v združení, a zároveň rozvíjať vzájomné medziľudské vzťahy. ZKSM pripravuje nové inšpiratívne výzvy pre spoločenstvá a tiež nové aktivity, či podujatia, ktorými chce rozvíjať vzájomnú spoluprácu a viac sa priblížiť svojim členom.

Program septembrovej CSR sa zameriava na aktuálne udalosti, ktoré sa v ZKSM chystajú v najbližšom období ako voľba nového predsedu ZKSM, vyúčtovanie dotácie za rok 2017, oboznámenie zúčastnených so žiadosťou o registráciu v rámci programu Podpora z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na nasledujúce trojročné obdobie,  či uzavretie Interného grantu. Keďže sa blížia komunálne voľby, v programe nebude chýbať ani povzbudenie k angažovanosti v politike v rámci projektu Kresťan v politike. „Projektom Kresťan v politike sa snažíme formovať mladých ľudí, ktorí sa chcú angažovať v politike, povzbudiť ich v úsilí prinášať kresťanské hodnoty aj do politiky a pripraviť ich na komunálne voľby,” povedal Eduard Filokoordinátor projektu Kresťan v politike. Medzi novinky, ktoré chce ZKSM predstaviť svojim členom je iniciatíva UpGrade, o ktorej sa vyjadril výkonný riaditeľ ZKSM, Martin Janus:
„Považujeme za svoju kľúčovú úlohu napomáhať rozvoju spoločenstiev. Okrem neformálneho vzdelávania, podpory dobrovoľníctva, sieťovania a finančnej podpory sme sa rozhodli pre novú iniciatívu UpGrade, ktorý prináša výnimočný systém rozvoja spoločenstiev a ich členov.”

Celoslovenská rada (CSR) je najvyšším orgánom ZKSM, ktorá sa uskutočňuje štyrikrát v roku. Vedúci oblastných centier ZKSM sa stretnú do konca kalendárneho roka ešte na prelome novembra a decembra na Lokálnych radách, ktoré sa uskutočnia v troch mestách v Prešove, Ružomberku a Trnave. ZKSM na tieto stretnutia pozýva aj vedúcich spoločenstiev z okolitých regiónov. Cieľom týchto lokálnych rád je vytvoriť priestor pre povzbudenie, zdieľanie i zjednotenie úsilia
spoločenstiev v regióne. Bude to i príležitosť vytvárať vzťahy,  stretnúť viac vedúcich z okolia, spoznať motivujúce skúsenosti a príklady z iných spoločenstiev.

Zdroj: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže