Bratislava 27. septembra 2017- Mladí ľudia sa necítia byť súčasťou tejto krajiny, nedôverujú inštitúciám a až tretina z nich sa plánuje natrvalo usadiť v zahraničí. Tieto aj mnohé iné zaujímavé zistenia priniesol reprezentatívny prieskum Rady mládeže Slovenska v krajinách V4. Na Slovensku sa ho zúčastnilo 700 mladých ľudí vo veku od 15-24 rokov. 

„Mladých sme sa pýtali, ako sa cítia vo svojej krajine, aké majú predstavy o svojej budúcnosti, či oni sami majú vplyv na fungovanie spoločnosti a ako sa politicky angažujú,“ hovorí o výskume Katarína Čavojská z Rady mládeže Slovenska.

Zistenia prieskumu sú alarmujúce
Medzi mladými ľuďmi vládne hlboká nedôvera voči štátnym inštitúciám. Viac než 80% z nich nedôveruje vláde a parlamentu, 67% nedôveruje súdom. Veľké množstvo opýtaných má pocit, že nie je v ich silách ovplyvniť, čo sa v spoločnosti a krajine deje – až 43% z nich si myslí, že nemajú žiaden vplyv na fungovanie štátu a inštitúcií. Táto nedôvera sa tiahne naprieč regiónom krajín V4.

„Je veľmi znepokojujúce, že mladí ľudia sa cítia z našej spoločnosti vylúčení – necítia podporu ani záujem zo strany štátu a môžeme konštatovať, že ani viac ako rok a pol po voľbách sa na tom nič nezmenilo.“ dodáva Katarína Čavojská.

Mladí ľudia naopak vidia zmysel v občianskych iniciatívach mimo politického systému – až 69% z opýtaných dôveruje mládežníckym a študentským aktivitám.

Na politiku mladí nerezignujú.
Vedia, že sa ich týka, no nediskutujú o nej na verejnosti. Politiku rozoberajú najmä s priateľmi a rodičmi, menej už v škole. Naozaj aktívne vstúpi do verejného priestoru veľmi málo mladých ľudí – len 8% percent sa ich osobne v poslednom roku zúčastnilo na verejnom zhromaždení alebo demonštrácii, 10% sa podieľalo na bojkote produktov a 6% sa venovalo roznášaniu letákov s politickým obsahom. 

Politika „online“

Prekvapujúca je aj relatívna nízka politická aktivita v online priestore – štvrtina z nich zdieľa linky na články a videá s politickým obsahom, weby a fanúšikovské stránky politických strán však navštevujú sporadicky. Pre Slovákov tiež nie je, na rozdiel od Poliakov či Maďarov, dôležitá komunita na facebooku – ako podpornú ju udáva len 15 percent.

„Náš prieskum potvrdil, že mladí ľudia sa pozerajú na situáciu v spoločnosti kriticky a cítia sa vylúčení. Nie sú prizývaní do rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú a spoločnosť ich tak odsudzuje na pasivitu. Riešenie ich politickej frustrácie a alarmujúcej úrovne nedôvery vidíme jednoznačne v systematickom zapájaní mladých do politických rozhodnutí,“ uzatvára Čavojská.

Tlačovú správu si môžete stiahnuť TU.

Projekt Politická participácia v krajinách V4.

Cieľom projektu je priniesť potrebné a aktuálne informácie vo vybraných oblastiach politického zapájania mladých ľudí (členstvo v mládežníckych organizáciách, dobrovoľníctvo, účasť vo voľbách, politické postoje a mediálne správanie) na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku. Získané dáta majú potenciál, aby sa stali podkladom pre cielené politické opatrenia a priniesli tak pozitívnu zmenu. Viac informácií o projekte nájdete tu: http://visegrad.mladez.sk/