Dňa 15. novembra 2017 sa v kancelárie Rady mládeže Trenčianskeho kraja uskutočnilo v poradí už druhé, veľmi aktívne stretnutie pracovného tímu v rámci projektu Komunity / zisťovanie potrieb mládeže v meste Považská Bystrica. Vzniknutá pracovná skupina riešila otázky, ktoré sa použijú v dotazníkoch a anketách, a ktoré sa budú distribuovať medzi mladými, pracovníkmi s mládežou a organizáciami v meste Považská Bystrica.

Stretnutie bolo realizované v rámci projektu KOMUNITY, ktorý finančne podporila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

“Do projektu komunity sme sa rozhodli zapojiť hneď z niekoľkých dôvodov. Chceme aktívne zlepšovať kvalitu v práci s mládežou na Považí, sieťovať organizácie a pracovníkov s mládežou, podporiť vznik pracovníka s mládežou na samospráve, zlepšiť informovanosť a participáciu medzi mládežou a v neposlednej rade posilniť kompetencie každému, kto sa v meste Považská Bystrica venuje mládeži. Projekt a vzniknutá pracovná skupina dokazuje, že aj v meste Považská Bystrica je veľké množstvo mladých ľudí, ktorí sú ochotní venovať svoj voľný čas na zlepšenie prostredia pre
život v meste a pre zlepšenie prostredia a podmienok pre mládež a mladých ľudí. Pracovná skupina je veľmi dynamická, jej členovia získavajú neoceniteľné skúsenosti a zručnosti, ktoré budú môcť využiť jednak pri pokračovaní na vysokých školách, ale určite aj pri
uplatnení sa v zamestnaní.”

Prítomní boli zástupcovia: Žiacka školská rada Gymnázium PB, Žiacka školská rada OA PB, Študentský parlament OA PB, Žiacka školská rada SPŠ PB, Žiacka školská rada SOŠZ PBOZ Mladí pre Považskú, Chceme krajšiu PB, 30. zbor Bistersa – Slovenský skauting.

Zdroj: Rada mládeže Trenčianskeho kraja