O niekoľko týždňov sa uskutoční kemp Kresťan v politike, ktorý je trojdňovým intenzívnym prípravným kurzom pre kandidátov na poslancov, starostov a primátorov v komunálnych voľbách 2018. Kemp sa uskutoční v mesiacoch máj a júl na troch miestach v Kysaku, v Bojničkách a vo Važci.

Projekt Kresťan v politike (KVP) patrí medzi kľúčové aktivity ZKSM. Vznikol ako reakcia na potrebu informovanosti a formácie kresťanov z radov kresťanských spoločenstiev v oblasti politiky a verejného života. Má za cieľ prinášať svetu v oblasti politiky, ako aj kvalitné a odborné vzdelávanie v oblasti participácie. Každý rok ponúka viaceré aktivity ako semináre vo farnostiach, osobné konzultácie angažovania sa vo svojom okolí, no vyvrcholením býva kemp v Kresťan v politike.

Cieľom kempu je profesionálne, odborne a duchovne pripraviť kresťanských kandidátov do nadchádzajúcich volieb a naučiť ich zručnostiam a schopnostiam, ktoré využijú počas predvolebnej kampane i počas svojho pôsobenia v politickej funkcii.Počas troch dní účastníci zistia ako si správne urobiť predvolebnú kampaň, objavia jednotlivé praktické nástroje a nadobudnú kontakty s viacerými úspešnými kresťanskými regionálnymi politikmi, s ktorými si môžu vymeniť svoje skúsenosti, “ hovorí Eduard Filo, koordinátor projektu KVP.

Kemp je zameraný na nielen mladých ľudí z kresťanských spoločenstiev, či farností, ktorí chcú participovať na živote svojej obce prostredníctvom aktívneho zapojenia sa v miestnej samospráve. Minulého roku sa kempu zúčastnilo 35 ľudí z rôznych kútov Slovenska. „Hlavným lektorom na podujatí bude opäť Michal Novota, ktorý sa špecializuje na prípravu a tvorbu stratégií kampaní, ale aj na komunikačné a prezenčné zručnosti. Program je vhodne dopĺňaný aj o duchovný rozvo jjednotlivcov, ako aj o prehlbovanie vzťahov medzi účastníkmi,“ hovorí Lukáš Valach, spolukoordinátor projektu KVP.

Kemp Kresťan v politike sa uskutoční v týchto troch termínoch 11. -13. mája 2018 v Kysaku, 25. – 27. mája 2018 v Bojničkách a 06 – 8. júla 2018 vo Važci. Prihlasovanie na kemp je rozdelené do niekoľkých fáz. Do 6. mája a 24. júna je zvýhodnené cena pre účastníka, 85 eur. Záujemcovia sa môžu prihlasovať cez formulár. Viac informácií o kempe nájdete TU.

Zdroj: ZKSM