“Štvrtý kurz Mediálnej školy – Dávam sa niesol v znamení filmu. Na pohľad menšia skupinka účastníkov však počas posledného aprílového víkendu nezaháľala ani chvíľu a podarilo sa im nakoniec vytvoriť dva krátke filmy nesúce myšlienky nádeje.”

Desať účastníkov si v Žiline na SOŠ sv. Jozefa Robotníka vyskúšalo, aké je to byť na chvíľu režisérom, scenáristom, kameramanom či strihačom. Zvládnuť základy písania jednoduchého scenára alebo naučiť sa za pár hodín obsluhovať kameru však vôbec nie je jednoduché.

Námety si účastníci pripravili už vopred, v sobotu doobeda pracovali na ich vylepšení a usporiadaní do krátkej trojaktovej štruktúry. Poobedie už bolo venované samotnej realizácii filmov, teda nakrúcaniu a postprodukcii,” vyjadrila sa lektorka Alžbeta Hrušovská.
Zaujímavosťou bolo, že oba filmy niesli v sebe posolstvo nádeje. Jeden rozvíjal krátky príbeh priateľstva medzi hluchonemou umelkyňou a neznámym chalanom, druhý približoval život mladého študenta túžiaceho po zmene. Keďže okrem realizácie filmov si účastníci vyskúšali aj postprodukciu, pracovalo sa v ateliéri do skorých ranných hodín.

Nedeľa teda patrila slávnostnému premietaniu, rozboru už vzniknutých diel a odovzdávaniu certifikátov, keďže osem účastníkov zároveň ukončilo sériu všetkých kurzov. “Na týchto kurzoch som sa fakt veľa naučila. Zároveň ma inšpirovali k tomu, aby som si podala prihlášku na žurnalistiku,” vyjadrila sa jedna z absolventiek Dominica Hascakova.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
„Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Zdroj: Laura, združenie mladých