V posledných dvoch týždňoch sa členovia našej kancelárie venovali najmä príprave stretnutí „Z hlavy na nohy“, na ktorých budeme diskutovať o zmenách týkajúcich sa zákona o podpore práce s mládežou č. 282/2008 Z. z.

Naša riaditeľka Katka Batková pripravovala podklady na stretnutie s predsedníctvom. Tiež sledovala čerpanie financií v prvom polroku a prišla s novými nápadmi o tom, ako čo najlepšie využiť naše zdroje.

Katka Čavojská, ktorú môžete často vidieť ako účastníčku rôznych panelov a diskusií nás opäť prezentovala na stretnutiach v Brne. Tieto stretnutia „Politika (není) pro mladý“ pripravovala aj Česká rada mládeže a detí. Spolu s ČRDM sme tak mali príležitosť hľadať priestor a nápady na ďalšiu úspešnú spoluprácu.

Náš koordinátor Michal sa zúčastnil konferencie v Budapešti, ktorá sa týkala mládeže žijúcej v krajinách V4. Michal má pod dohľadom diskusie „Z hlavy na nohy“ a ak práve nie je na stretnutiach s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti SR, s ktorými diskusie pripravuje, nájdete ho v Iuvente alebo na Odbore mládeže.

Ester momentálne žije prípravou ročenky, na ktorú zbiera materiály od členských organizácií. Koriguje články a pripravuje podklady k infografikám, ktoré sa v ročenke budú nachádzať a intenzívne komunikuje s grafikom.

Nikola pripravovala maily s pozvánkami na diskusie a informácie pre verejnosť. Zverejňovala ďalšie zaujímavé ponuky na webe a vyberala, čo bude v newsletteri. Okrem toho dohliadala na rezervácie priestorov na diskusie po celom Slovensku. Začala premýšľať aj nad nomináciami na MOST 2018 a spolu s ostatnými hľadali zdroje, aby sa mohol uskutočniť.