Rada mládeže Slovenska aktuálne iniciuje diskusie k zmene zákona o podpore práce s mládežou, ktorý bol prijatý pred 10 rokmi. Na diskusie sú pozvaní všetci, ktorým záleží na deťoch a mladých ľuďoch a chcú zlepšiť ich postavenie a možnosti na Slovensku.

Podklady k diskusiám nájdete na tomto odkaze

Diskusie budú prebiehať na týchto miestach:

25. jún 2018 – 13:30-17:30
BANSKÁ BYSTRICA, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16
FB event

26. jún 2018 – 13:30-17:30
PREŠOV, Diecézne centrum pre mládež, Metodova 1 
FB event

27. jún 2018 – 13:30-17:30
TRNAVAZasadacia miestnosť mestskej rady, Trhová 3
FB event

28. jún 2018 – 13:30-17:30
BRATISLAVA, Mestská knižnica BA, Klariská 16
FB event.